Các nghiên cứu gia tiểu bang Nam Úc đang tìm kiếm tình nguyện viên để thử vắc-xin chống coronavirus. Credit: Ted S. Warren/AP.

 

 

 

Khoa nghiên cứu lâm sàng- PARC Clinical Research tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide- Royal Adelaide Hospital , đang tìm kiếm những người khỏe mạnh trên 18 tuổi để tham gia cuộc thử nghiệm.

 

Giáo sư nghiên cứu lâm sàng, Guy Ludbrook, nói rằng việc sàng lọc sẽ sớm bắt đầu trong nỗ lực khởi động quá trình thử nghiệm.

 

Ông Ludbrook nói  “Chúng tôi muốn tiểu bang Nam Úc dẫn đầu trong việc phát triển vắc-xin chống COVID-19, vì vậy chúng tôi khuyến khích bất cứ ai muốn góp phần vào công cuộc này, hãy tham gia”,

 

“Sau khi bắt đầu quá trình sàng lọc ban đầu, chúng tôi có thể bắt đầu thử nghiệm mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào ngay sau khi nó được hoàn thành”.

 

“Sự tham gia của bạn có thể dẫn đến thành công trong nghiên cứu y học để tìm ra vắc-xin chống đại dịch toàn cầu này”.

 

Thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và sẽ kéo dài sáu đến chín tháng, với các chi tiết được xác nhận trong vài tuần tới.

 

Để biết thêm thông tin về việc tham gia thử nghiệm vắc-xin, người dân ở tiểu bang Nam Úc có thể gọi cho Khoa nghiên cứu lâm sàng PARC tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide- Royal Adelaide Hospital theo số 08 7074 2996.