Optus bị răn đe bằng khoản tiền phạt 51.000 đô-la sau khi quảng cáo sai về tốc độ truyền internet của họ. Nguồn:  AAP

 

 

Optus và TPG vừa đưa ra khoản hoàn tiền tập thể trị giá hơn 6,5 triệu đô la sau khi thừa nhận đã không thông báo cho hàng chục ngàn khách hàng biết rằng họ không thể cung cấp tốc độ internet tối đa như quảng cáo.

 

Cơ quan Thông Tin và Truyền thông Úc (ACMA) cho biết theo các quy tắc hiện hành, các công ty viễn thông phải xác minh tốc độ internet tối đa khi chuyển khách hàng sang gói NBN và thông báo cho họ khi tốc độ không thể đáp ứng tốc độ đã được quảng cáo ban đầu cho họ.

 

Vào tháng 7 năm 2021, Optus tự báo cáo rằng trong khoảng thời gian hai năm, họ đã không thông báo cho 34.000 khách hàng và kết quả là đã phải đưa ra khoản tiền hoàn lại trị giá 4,4 triệu đô la.

 

Vào tháng 10 năm 2021, TPG cho biết họ đã không thông báo cho 4.400 khách hàng và kết quả là họ đã phải trả lại 2,1 triệu đô la.

 

 

“Chủ tịch ACMA Nerida O'Loughlin cho biết người tiêu thụ có quyền nhận chính xác những gì họ đã trả.”

 

 

 

Bà O'Loughlin nói: “Optus và TPG đã tính phí những người này đối với tốc độ internet mà họ không thể có được."

"Những khách hàng này không được giải thích rõ ràng, bị từ chối lựa chọn chuyển sang một hợp đồng rẻ hơn hoặc đành bỏ đi."

 

Cả hai công ty viễn thông được yêu cầu thực hiện một cuộc kiểm toán độc lập đối với hệ thống tuân thủ của họ và thực hiện các quy trình để ngăn chặn hành vi đó tái diễn trong tương lai.

 

Bà O'Loughlin cho biết các hình phạt sẽ như một lời cảnh báo cho tất cả các nhà cung cấp internet rằng tốc độ họ cung cấp phải phù hợp với tốc độ mà họ quảng cáo.

 

Bà nói: "Quy mô lỗi dịch vụ của các công ty này là rất lớn. Hành động của chúng tôi sẽ bảo đảm ba công ty viễn thông hàng đầu thận trọng hơn trong việc cung cấp dịch vụ internet mà khách hàng của họ mong đợi và đã trả tiền".

 

Trong năm 2017, Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu thụ Úc đã phát hiện khoảng một nửa số khách hàng NBN không thể đạt được tốc độ internet nhanh nhất.

 

Tám nhà cung cấp dịch vụ – bao gồm Telstra, Optus và TPG – thừa nhận đã đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về tốc độ kết nối internet đối với một số khách hàng NBN. Các nhà bán lẻ đã bán các gói cước với tốc độ tối đa, trong khi ngoài thực tế, do hạn chế về công nghệ, người tiêu thụ không thể đạt được được những tốc độ đó.

 

Uỷ Ban Giám Sát Cạnh Tranh Và Thụ ACCC cho biết: "Các khách hàng NBN hãy liên lạc với nhà bán lẻ nếu họ nhận được một lá thư hoặc email đề nghị bồi hoàn, hoặc cho rằng họ hội đủ điều kiện để được bồi hoàn."

Những khách hàng bị ảnh hưởng sẽ có 3 lựa chọn:

  • Miễn phí hủy hợp đồng và được hoàn tiền, hoặc
  • Chuyển sang gói dịch vụ khác và cũng được hoàn tiền, hoặc
  • Tiếp tục sử dụng gói dịch vụ hiện tại thì sẽ không được hoàn tiền.