Chiến lược tương lai đã vạch ra những cách để số lượng người di cư quay trở lại mức trước COVID-19, cũng như giảm một nửa số lượng di cư ròng (net migration) đến Úc vào năm 2025. Nguồn: AAP / Lukas Coch

 

 

 

AUSTRALIA - Hệ thống tính điểm đối với visa định cư Úc theo diện tay nghề sẽ trải qua đợt cải tổ đầu tiên sau hơn một thập niên. Những thay đổi được đề nghị là gì?

 

Chính phủ liên bang đang có kế hoạch cải tổ hệ thống tính điểm đối với visa định cư tay nghề, nhằm hạn chế số lượng người nhập cư đến Úc.

 

Một tài liệu thảo luận đã được công bố, liệt kê những thay đổi có thể được áp dụng đối với thang điểm định cư – đây là đợt cải tổ đầu tiên kể từ năm 2012.

 

Bản đánh giá về hệ thống di trú Úc, được công bố vào tháng 12/2023, đề nghị rằng hệ thống nên tập trung vào các yếu tố giúp người nhập cư tìm việc thành công.

 

Bản đánh giá cũng nhấn mạnh rằng, hệ thống tính điểm nên mang lại sự chắc chắn hơn cho người nhập cư, cũng như tập trung nhiều hơn vào các ngành còn thiếu nhân lực và ưu tiên những người trẻ tuổi.

 

 

Tổng trưởng Nội vụ Clare O’Neil cho biết cách tính điểm mới sẽ giúp cải thiện hệ thống di trú.

 

Bà nói “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hệ thống di trú nhỏ gọn hơn, có kế hoạch tốt hơn, mang tính chiến lược hơn và phù hợp với nước Úc,”

“Chúng tôi đang giảm đáng kể số người nhập cư, chúng tôi đang ở giữa đợt giảm số lượng người nhập cư lớn nhất trong lịch sử nước Úc, ngoài chiến tranh hoặc đại dịch.”

 

Chiến lược vạch ra những biện pháp nhằm đưa số lượng người nhập cư trở lại mức trước đại dịch COVID-19, đồng thời giảm một nửa lượng di cư ròng ra nước ngoài vào năm 2025.

 

Sự trở lại của sinh viên quốc tế và khách du lịch sau đại dịch đã khiến số lượng di cư ròng ra nước ngoài tăng lên khoảng 500.000 người trong năm tài chính 2022/23.

 

Bản đánh giá kêu gọi điều chỉnh lại thang điểm định cư để “định hình cốt lõi của chương trình định cư tay nghề trong tương lai”, với 2/3 số người nhập cư theo diện tay nghề được lựa chọn theo phương pháp này.

Bà O’Neil nói “Chúng tôi tập trung vào việc bảo đảm rằng một chương trình di trú nhỏ gọn hơn sẽ thu hút những người có kỹ năng cần thiết để xây dựng tương lai của Úc.”

 

 

Chính phủ liên bang đã ủy quyền cho Đại học Quốc gia Úc (ANU) phân tích các kỹ năng giúp di dân thành công ở Úc.

 

Tài liệu thảo luận cho biết mặc dù sẽ có những cải tổ trong cách tính điểm nhưng phương pháp này sẽ tiếp tục cung cấp lộ trình cho những người di cư tạm thời tìm kiếm con đường trở thành thường trú nhân hoặc công dân Úc.

 

Tài liệu có đoạn viết “Khi những người di cư tạm thời hiểu rõ những gì cần thiết để đáp ứng những lộ trình này, điều đó sẽ xây dựng cơ cấu xã hội của chúng ta và làm giảm khả năng bị bóc lột,”

“Việc xây dựng thang điểm phù hợp là rất quan trọng để khôi phục vai trò của visa thường trú như là trọng tâm của hệ thống di trú của chúng ta và tối đa hóa lợi ích kinh tế cho Úc.”