Nhân viên y tế và Bộ Trưởng Cộng Đồng Madrid (Community of Madrid's Health Minister), Enrique Ruiz Escudero, trong buổi hiến máu của ông. Nguồn: Getty

 

 

 

 

 

 

Hồng Thập Tự Úc Châu kêu gọi, cần có thêm hàng ngàn người hiến máu và huyết tương cho 2 tuần lễ sắp tới. Được biết con số người hiến tặng sụt giảm đáng kể, so với cùng thời kỳ nầy năm rồi, vào lúc cao điểm của đại dịch.

 

 

Việc hiến máu hay huyết tương, có thể thay đổi cuộc sống của người nào đó hay ngay cả cứu mạng, vì vậy khi Hội Hồng Thập Tự Úc Châu loan báo lượng dự trữ hiện xuống thấp, thì điều nầy dấy lên nhiều quan ngại.

 

 

Tổ chức nầy hiện cần có thêm 22 ngàn người hiến máu hay hiến huyết tương, trong 2 tuần lễ sắp tới.

 

 

Giám đốc về Hiến máu của Hội, là bà Cath Stone, giải thích “Kể từ khi có đại dịch, thói quen của những người hiến máu đã thay đổi một ít, tất cả chúng tôi tìm hiểu xem những gì xảy ra trong cuộc sống".

 

"Những gì chúng tôi chứng kiến trong năm nay là có 10 ngàn người ít hơn hiến máu, so với cao điểm của đại dịch hồi tháng 4 năm rồi”.

 

 

 

Vào một thời điểm quan trọng, đã thiếu hụt đến hàng ngàn trường hợp hiến tặng, sau khi các ca giải phẫu chọn lựa bị đình hoãn trên toàn quốc, kể từ khi đại dịch xảy ra.

 

 

Được biết giải phẫu chọn lựa để chỉ các trường hợp phẫu thuật không khẩn cấp, để dành chỗ cho các trường hợp nhiễm coronavirus tại các bệnh viện.

 

 

Điều nầy có nghĩa là, nhu cầu của bệnh viện về máu và huyết tương gia tăng đến 7 phần trăm, so với cùng thời kỳ năm rồi.

 

 

Bà Cath Stone nói “Sự đình hoãn trước các cuộc giải phẫu chọn lựa trong thời kỳ đại dịch trước đây có nghĩa là, nhiều bệnh viện và các hệ thống y tế hiện cố gắng theo kịp với các cuộc giải phẫu chọn lựa trên cả nước".

 

'Vì vậy chúng tôi tiếp tục gặp khó khăn do tình trạng đại dịch và điều quan trọng là có người hiến máu, để chúng tôi có thể dự trữ máu đầy đủ, hầu hỗ trợ cho nước Úc trở lại cuộc sống bình thường”.

 

 

Bà cho biết người dân Úc thường rộng lượng, trước việc hiến máu khi được yêu cầu và các nhóm máu đặc biệt mà Hồng Thập Tự mong đợi, là nhóm máu O âm hay trừ, A âm, A dương hay cộng và B dương.

 

 

 

Thế nhưng, những gì cũng cần đến là những người hiến tặng thuộc nguồn gốc đa văn hóa.

 

 

Bà Cath Stone nói thêm “Chúng tôi biết nước Úc có sự trộn lẫn các sắc tộc, hết sức độc đáo trên khắp nước".

 

'Họ sẽ đáp ứng với lời kêu gọi và chúng tôi rất muốn thấy những người hiến máu, từ các nguồn gốc khác biệt nhau đến đây và hiến máu trong tuần nầy, hoặc tuần tới, cũng như trong những tuần lễ trước lễ Phục Sinh”.

 

 

 

Trong khi đó, bà Harinder Kaur thuộc hiệp hội Harman, hiện quảng bá việc nâng cao nhận thức trong các cộng đồng khác biệt, về tầm quan trọng của việc hiến máu.

 

 

Bà Harinder Kaur nói “Chúng ta cũng cần có chương trình giáo dục trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng đa văn hóa rằng, hiện có nhu cầu và có một cách thức liên kết với đất nước nầy, cũng như quí vị hiện sống và ca ngợi về quê hương thứ hai đã chấp nhận quí vị”.

 

 

 

Qua hiệp hội của mình, bà phát động một chiến dịch khuyến khích có thêm người hiến tặng, đặc biệt những người thuộc nguồn gốc Nam Á.

 

 

Harinder Kaur nói tiếp “Chúng ta đến các lễ hội đa văn hóa trong cộng đồng, rồi dựng lều quảng bá ở đó, cũng như giáo dục về nhu cầu hiến máu và nâng cao nhận thức, cùng gây sự chú ý".

 

"Mọi chuyện mang lại một bước tiến hết sức đơn giản, về nhu cầu cần hiến máu trong cộng đồng”.

 

“Đó là một nghĩa cử đơn giản, bà cho rằng việc nầy có thể là để cảm ơn nước Úc.”

 

“Là một cộng đồng di dân, đó là một cách thức dễ dàng nhất để chúng ta đền ơn đáp nghĩa lại đất nước, mà chúng ta đang sinh sống trong hạnh phúc".

 

"Chúng tôi tin rằng, sự hạnh phúc của chúng ta là cho mọi người, không phải là những gì mình chỉ biết nhận, mà là những gì cho đi”.

 

 

 

Được biết trên toàn nước Úc, mỗi tuần cần có 31 ngàn người hiến máu, để giúp các bệnh nhân trong lúc bị chấn thương, trong các ca mổ quan trọng, chữa trị ung thư, mang thai và trong nhiều trường hợp khác nữa.