Bộ Trưởng Dịch vụ Xã Hội, Amanda Rishworth. Ảnh: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

 

 

AUSTRALIA - Những người đang giữ visa tạm thời cần trốn thoát khỏi các mối quan hệ bạo hành nay đã đủ điều kiện nhận được mức hỗ trợ từ chính phủ liên bang giống như công dân Úc và thường trú nhân. Từ ngày 3/7, các khoản hỗ trợ tài chính cho những người giữ visa tạm thời sẽ tăng gần gấp đôi.

 

Chính phủ liên bang vừa mở rộng thêm một chương trình ra đời vào năm 2021, nhằm giảm bớt tình trạng bấp bênh về tài chính, đối với những người giữ visa tạm thời rời bỏ mối quan hệ bạo hành.

 

Cứ sáu phụ nữ Úc thì có một người phải trải qua sự bạo hành gia đình, và trong số phụ nữ di dân và tị nạn, tỷ lệ này là một trên ba người.

 

Việc mở rộng chương trình này sẽ chứng kiến thêm nhiều sự hỗ trợ tài chính dành cho những người giữ visa tạm thời gặp phải bạo hành gia đình và số tiền hỗ trợ tăng từ 3.000 đô-la hiện nay lên 5.000 đô-la.

 

Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth nói đây là một bước đi quan trọng, vì nó sẽ mang đến một khoản hỗ trợ cho những người giữ visa tạm thời, bằng với sự hỗ trợ dành cho thường trú nhân.

“Điều này sẽ giúp cho hai gói hỗ trợ dành cho visa tạm thời và thường trú nhân trở nên công bằng với nhau, để cả những người có visa tạm thời cũng như thường trú nhân đều nhận được mức hỗ trợ như nhau. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này sẽ mở rộng tới khoảng 2.000 phụ nữ bị buộc phải rời bỏ một mối quan hệ bạo hành, và cần thiết để họ bắt đầu lại, và vì vậy số tiền này sẽ giúp họ bắt đầu lại."

 

Bà Rishworth nói tình trạng visa không nên ảnh hưởng đến sự ủng hộ các nạn nhân muốn thoát khỏi một mối quan hệ đầy bạo hành.
 

 

Bà nói việc tăng thêm sự tài trợ này cho thấy những người giữ visa tạm thời là một trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất, họ gặp phải nhiều rào cản khi tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Thiếu một hệ thống hỗ trợ cho các gia đình như vậy tại Úc, họ còn phải lo lắng về tình trạng visa của họ nữa. Và tất nhiên, còn có rào cản về ngôn ngữ, vì vậy chúng tôi muốn bảo đảm một thông điệp rõ ràng rằng luôn có sự hỗ trợ cho họ, thông qua Hội Hồng Thập Tự, Hội Hồng Thập Tự Úc, để mọi người đều nhận được gói hỗ trợ cũng như các hỗ trợ pháp lý đi kèm với nó.”

 

Chính phủ liên bang cam kết 4,4 triệu đô-la trong hai năm cho gói ủng hộ nạn nhân bạo hành gia đình này.

 

Khoản tài trợ này bổ sung thêm cho khoản chi 38,2 triệu đô-la, cam kết mở rộng chương trình thí điểm, từng được giới thiệu vào tháng 4 năm 2021, để hỗ trợ những người có visa tạm thời gặp phải sự bạo hành gia đình.

 

Chương trình thí điểm, kéo dài đến tháng 1 năm 2025, nhằm mục đích cung cấp cho những người có visa tạm thời các gói hỗ trợ tài chính, để mua hàng hóa và dịch vụ, cũng như khả năng tiếp cận việc tư vấn pháp lý về luật di trú và luật gia đình.

 

Giám đốc các chương trình của Úc tại Hội Hồng Thập Tự Úc Vicki Mau nói chương trình thí điểm này đã hỗ trợ hàng ngàn phụ nữ thoát khỏi cảnh bạo hành gia đình.

 

Bà nói khoản tài trợ thêm này sẽ được kéo dài nhằm giải quyết tình trạng của những phụ nữ di dân và tị nạn, hỗ trợ họ tìm kiếm sự an toàn.

"Điều đặc biệt khó khăn đối với nhóm này, vì họ thường không được tiếp cận với những sự hỗ trợ rộng rãi hơn như Centrelink hoặc Medicare. Vì vậy, họ khó có thể tìm kiếm một mạng lưới bảo vệ an toàn. Bất kỳ sự gia tăng nào trong khoản chi trả này sẽ được kéo dài chứ không giới hạn, đặc biệt là trong những giai đoạn ban đầu để họ tìm thấy sự an toàn và tự mình làm lại cuộc đời, sau đó bắt đầu đưa ra quyết định về các bước đi tiếp theo cho họ và thường trong hơn một nửa số trường hợp là cho con cái của họ nữa.”

 

 

Bà Mau cho biết nhiều người có nguồn gốc di dân và tị nạn cảm thấy sợ hãi về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc họ trốn khỏi gia đình vì cảnh bạo hành, và chương trình thí điểm cung cấp sự hỗ trợ quan trọng để đạt được thành công về pháp lý cho họ.

"Phần quan trọng của chương trình thí điểm này không chỉ xoay quanh việc giới thiệu đến các dịch vụ pháp lý, mà còn là hệ thống hỗ trợ pháp lý rộng lớn hơn, cho những người có visa tạm thời là người tị nạn, và những tầm trú nhân trên khắp nước Úc để bảo đảm họ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần."

 

Nếu bạn hoặc ai đó cần được giúp đỡ, có thể tìm đến sự hỗ trợ tư vấn từ 1800RESPECT tại số điện thoại 1800 737 732 hoặc Lifeline theo số 13 11 14.