Hình ảnh Đường Hindley, là địa điểm hộp đêm chính ở thành phố Adelaide. (ABC News: Evelyn Manfield)

 

 

NAM ÚC – Chủ một nhà hàng ở thành phố Adelaide cho biết các công ty bảo hiểm từ chối không báo bảo hiểm cho căn nhà của ông nằm trên đường Hindley Street vì tính rủi ro quá cao và phí bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh của người thuê nhà của ông ấy đã tăng hơn gấp bốn lần.

 

Alex Radda sở hữu tòa nhà nơi ông ta từng cho thuê làm quán rượu.

 

Ông ta nói rằng người thuê nhà của ông đang bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Ông nói "Họ đang trả khoảng 13.000 đô-la cho một năm bảo hiểm cho quán rượu của họ, trong khi chúng tôi trả 3.000 đô-la."

 

Ông Radda cho biết không công ty nào muốn bảo hiểm cho căn nhà của ông vì nó nằm trên Đường Hindley.

 

Ông nói: “Chúng tôi đã được nhiều công ty môi giới và những công ty  bảo hiểm cho biết rằng Đường Hindley vừa được đánh giá là nơi có rủi ro quá cao”.

"Các công ty bảo hiểm của bạn ... theo nghĩa đen sẽ không bán bảo hiểm nhà nằm trên con đường này nữa."

 

Ông cho biết trường hợp ngoại lệ duy nhất là cho các doanh nghiệp hoạt động trong giờ làm việc bình thường.

 

Ông Radda cho biết các công ty bảo hiểm đưa ra rất ít lời giải thích về việc từ chối bán bảo hiểm và ông cảm thấy họ "phân biệt đối xử về mặt địa lý".

 

Ông nói "Nếu bạn đang kinh doanh có lợi nhuận, bạn phải chấp nhận điều tốt với điều xấu, bạn không thể chỉ những thứ có lợi và rồi nói, 'Không, chúng tôi chỉ muốn các điều khoản luôn mang lại lợi nhuận 100 phần trăm’.”

 

Các công ty bảo hiểm sẽ nhận bảo hiểm các căn nhà ở nông thôn.

 

Ian Horne, Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn Úc (Australian Hotels Association) cho biết các doanh nghiệp có giấy phép ở Đường Hindley không phải là những người duy nhất gặp khó khăn trong việc mua bảo hiểm.

 

Ông Horne cho biết các quán rượu ở vùng nông thôn phải vật lộn để mua được bảo hiểm vì các công ty bảo hiểm coi nhiều quán rượu là nguy cơ hỏa hoạn do tuổi đời của những căn nhà này.

 

Ông nói: “Không có nhiều các công ty bảo hiểm lớn và họ chỉ đơn giản nói rằng, 'Chúng tôi sẽ không sẵn sàng chấp nhận rủi ro’ “.

 

Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn Úc, chi nhánh tiểu bang Nam Úc, Ian Horne cho biết các công ty bảo hiểm đang chọn lọc xem họ sẽ bán bảo hiểm cho doanh nghiệp nào. (ABC News: Lincoln Rothall)

 

Ông Horne cho biết đây là sự khó khăn đối với các nhà điều hành quán rượu và khách sạn nằm bên ngoài thành phố Adelaide kể từ năm 2018.

 

Ông cho biết các công ty bảo hiểm cũng muốn người mua bản hiểm tự trả chi phí đánh giá rủi ro.

 

Ông Horne nói: “Một số công ty bảo hiểm sẽ chỉ xem xét đến việc báo giá bán bảo hiểm nếu họ có một bản phân tích rủi ro đầy đủ được thực hiện bởi một công ty thứ ba với chi phí do doanh nghiệp mua bảo hiểm chi trả.”

 

Ông nói rằng đó là một thực tế khắc nghiệt khi các công ty bảo hiểm có thể đưa sự lựa chọn và chọn ai để bảo hiểm trong một thị trường toàn cầu và với sự vằng mặt của một ủy ban bảo hiểm của chính phủ tiểu bang.

 

ABC đã yêu cầu Hội đồng Bảo hiểm Úc (Council of Australia) trả lời bình luận của ông Radda.