Tổng Chưởng lý Christian Porter đọc Báo Cáo  Richardson (Richardson Review) tại một buổi họp báo. Nguồn: AAP

 

 

 

Luật lệ liên quan đến tình báo sẽ được củng cố sau khi phúc trình Richardson được công bố, qua đó cho thấy luật hiện hành không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

 

 

 

Bản phúc trình Richardson dày hơn một ngàn trang với 203 khuyến nghị. Tổng trưởng Tư pháp Christian Porter giải thích đó là những gì cần cập nhật hóa.

 

 

"Chúng tôi mất một năm trời để cô đọng bản phúc trình ban đầu từ 1,600 trang xuống còn 1,300 trang, hoàn toàn độc lập không có sự can dự của giới chức chính phủ."

 

 

Cuộc duyệt xét độc lập do người đứng đầu cơ quan tình báo Úc - ASIO, Dennis Richardson, phụ trách chủ yếu nêu bật nhu cầu cần hiện đại hóa luật về theo dõi điện tử.

 

 

"Phúc trình Richardson cho thấy không cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống nhưng cần phải cập nhật một số khu vực. Đặc biệt trong bkhu vực viễn thông để bắt kịp với hoàn cảnh hiện tại cũng như bắt kịp những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ."

 

 

Phúc trình Richardson cũng đề nghị thành lập một khuôn kổ làm việc mới cho hoạt động của ASIO ở nước ngoài, và thành lập một ủy ban chuyên môn độc lập hỗ trợ cho việc duyệt xét các hoạt động tình báo và an ninh quốc gia.

 

 

Các cơ quan tình báo bắt đầu được phép nghe lén và xâm nhập máy tính cách đây 40 năm. 

 

 

Giám đốc ASIO, Denis Richardon, giải thích Úc cần một đạo luật mới về theo dõi điện tử bởi vì hiện nay liên quan đến lĩnh vực này có đến ba đạo luật khác nhau.

 

 

Năm 1979 quốc hội Úc thông qua luật viễn thông chỉ có 19 trang, nhưng nay đã dày lên 411 trang sau khi được tu chính 17 lần.

 

 

Ông Richardson nói "Điều đó có nghĩa sẽ có nhiều trùng lắp cần phải được cập nhật và hiện đại hóa, cô đọng lại thành một đạo luật mà thôi".

 

 

Tổng trưởng Tư pháp Porter nói luật phải bắt kịp với tiến bộ kỹ thuật.  

 

 

"Các khuyến nghị của ông Dennis Richardson chỉ ra nhu cầu cập nhật đạo luật xâm nhập và nghe lém có từ năm 1979, với những tiến bộ trong thời gian qua thì rõ ràng nó đã không theo kịp với công nghệ điện thoại thông minh và mã hóa internet."

 

 

Phúc trình Richardson cũng khuyến nghị những thay đổi để ngăn ngừa các hoạt động của gián điệp nước ngoài.

 

 

Bộ tưởng Nội Vụ Peter Dutton cho biết đây cũng là để tăng cường khả năng chống khủng bố.

 

 

"Chúng ta muốn luật phù hợp với mục tiêu chống khủng bố. Mối đe dọa của những kẻ cực đoan vẫn âm mưu giết hại người Úc cho nên chúng ta cần có luật phù hợp. Chúng tôi xem xét mọi khả năng và nếu có thể cải tiến điều gì chúng tôi sẽ làm ngay."

 

 

Phe đối lập chỉ trích chính phủ đã quá chậm trễ trong việc công bố báo cáo Richardson nhưng họ sẽ xem xét các khuyến nghị.