Tháng 5 năm 2023

 

 

Tuyên bố của Chính phủ Úc

 

 

Tăng cường sự bảo vệ phòng ngừa COVID-19

 

 

 

Mùa đông đang tới, rất quan trọng là quý vị làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ bản thân phòng ngừa COVID-19. Điều này càng quan trọng bởi vì các vi rút khác như là cúm cũng có thể đang lan truyền trong cộng đồng trong những tháng mùa đông.

 

 

Trong những tuần gần đây, chúng ta đã thấy sự gia tăng số ca COVID-19 ở Úc. Đây là sự nhắc nhở rằng vi rút chưa hết, và chúng ta phải tiếp tục bảo vệ bản thân, những người thân yêu và cộng đồng chúng ta.

 

Tất cả người lớn ở Úc, bất kể tình trạng có Medicare hay không, hoặc tình trạng thị thực như thế nào họ đều có thể được tiêm liều COVID-19 tăng cường nếu đã 6 tháng kể từ liều chủng ngừa trước hoặc lúc xác định bị nhiễm COVID-19. Người lớn có nguy cơ cao hơn bị bệnh nặng từ COVID-19 được đặc biệt khuyến khích hãy cân nhắc tiêm liều tăng cường. Đây là những người từ 65 tuổi trở lên, những người 18 tuổi trở lên bị khuyết tật hoặc có các nhu cầu sức khỏe thử thách.

 

 

 

Điều trị bằng thuốc uống có thể phòng ngừa cho một người không bị bệnh nặng nếu họ bị nhiễm COVID-19. Thuốc uống có thể sử dụng ở nhà, mà không cần phải vào viện – và có hiệu quả tốt nhất khi uống càng sớm càng tốt sau khi người đó xét nghiệm dương tính.

 

 

 

 

Người bệnh có thể hội đủ điều kiện để được thuốc uống theo toa được trợ giá để điều trị thông qua Chương trình Tài trợ Dược phẩm nếu họ có nguy cơ cao bị bệnh nặng và xét nghiệm dương tính với COVID-19.

 

Nếu quý vị có nguy cơ cao hơn bị bệnh nghêm trọng từ COVID-19, hãy nói chuyện với bác sĩ để xem việc điều trị bằng thuốc uống có thể phù hợp với quý vị hay không.

 

 

Mọi người đều có thể góp phần làm cho cộng đồng của chúng ta được an toàn hơn với COVID-19.

 

Hãy làm xét nghiệm COVID nếu quý vị có bất cứ triệu chứng gì – và nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy ở nhà cho đến khi quý vị không còn bất cứ triệu chứng nào hoặc trong 5 ngày, tùy vào thời gian nào ngắn hơn.

 

  Đeo khẩu trang nếu quý vị ở nơi đông người.

 

Nếu gặp ai hoặc tổ chức sự kiện trong nhà, hãy chắc chắn là căn phòng được thoáng khí trong lành

Tránh những nơi có nguy cơ cao (như là cơ sở chăm sóc cao niên, cơ sở chăm sóc người khuyết tật và bệnh viện) cho tới ít nhất là 7 ngày sau khi quý vị xét nghiệm dương tính.

 

 

 

Các biện pháp đơn giản này sẽ giúp bảo vệ quý vị, người thân yêu và cộng đồng phòng ngừa COVID-19.

 

 

Australian Government Department of Health and Aged Care (Bộ Y tế và Chăm sóc Cao niên, Chính phủ Úc)