Dân số Úc tăng 1,9% vào năm 2022. Source: AAP / Jason O'Brien

 

AUSTRALIA - Dân số Úc đã tăng lên 26,3 triệu người và nguyên nhân của tốc độ tăng dân nhanh nhất trong hơn một thập niên đã được tiết lộ.

 

Dân số Úc năm ngoái đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2008, theo dữ liệu mới từ Nha Thống kê Úc (ABS).

 

Dân số tăng 1,9% - tương đương 496.800 người - trong 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 - đạt mức 26,3 triệu người.

 

Di dân từ nước ngoài là động lực tăng trưởng lớn nhất, hơn cả mức trước COVID.

 

Có 619.600 di dân đến từ nước ngoài và 232.600 người rời đi vào năm ngoái, dẫn đến sự gia tăng ròng đối với dân số 387.000 người của Úc.

Dân số Úc đã tăng thêm 496.800 người vào năm ngoái, theo ABS. Ảnh: SBS

 

Người đứng đầu bộ phận nhân khẩu học của ABS, Beidar Cho, cho biết sự phục hồi của lượng sinh viên quốc tế đến Úc đang thúc đẩy tỷ lệ di cư ròng từ nước ngoài lên "mức cao lịch sử".

 

Bà Beidar Cho nói “Mặt khác, số lượng di cư ra khỏi Úc thấp hơn mức thường thấy trong thập niên qua",

 “Mô hình này dự kiến sẽ tiếp tục khi sinh viên quốc tế quay trở lại Úc sau khi mở lại biên giới quốc tế, tuy nhiên, có ít sinh viên sẵn sàng rời khỏi Úc, bởi vì rất ít sinh viên đến đây trong thời kỳ đại dịch.”

 

Có 300.700 trẻ em được sinh ra và 190.900 người tử vong được ghi nhận trong năm 2022, với tỷ lệ tử vong tăng 11,1% và tỷ lệ sinh giảm 4,6%.

 

Điều này dẫn đến dân số tự nhiên tăng thêm 109.800 người - giảm 23,4% so với năm 2021.

 

Nguyên nhân chính khiến số ca tử vong gia tăng là tử vong do COVID-19.

 

Nhiều người đang rời khỏi những tiểu bang và vùng lãnh thổ nào, và họ đi đâu?

Nhiều người đang rời khỏi những tiểu bang và vùng lãnh thổ nào, và họ đi đâu?
 

Số lượng người nước ngoài đến Úc gia tăng cho thấy dân số của mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ đều có mức tăng trưởng ròng vào năm 2022, nhưng một số nơi có dân số giảm do việc di cư giữa các tiểu bang.

 

NSW có số lượng cư dân chuyển đến các vùng khác của đất nước cao nhất, với 121.071 người rời khỏi tiểu bang vào năm ngoái.

 

Ít hơn 90.000 người từ các nơi khác chuyển đến để thế chỗ của người rời đi.

 

Mặc dù lượng di cư quốc tế tăng lên nhiều, có nghĩa là dân số của tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ đều tăng vào năm 2022, nhưng một số vùng có số cư dân rời đi nhiều hơn số người đến. Ảnh: SBS

 

Victoria, Tasmania, Lãnh thổ phía Bắc và ACT cũng ghi nhận mức giảm di cư ròng giữa các tiểu bang, với Victoria giảm gần 10.000 và ACT giảm 1.228 người.

 

Trong khi đó, 3 tiểu bang khác có sự gia tăng ròng về di cư nội địa trong cùng một khoảng thời gian.

 

Queensland có sự thay đổi lớn nhất, với 34.545 người đã chuyển đến tiểu bang nắng ấm. Nam Úc tăng thêm 670 người di cư nội địa, và WA ghi nhận 10.593 người.
 

Trong khi nhiều người Úc đang rời khỏi NSW, tiểu bang này đón nhận một lượng lớn di dân từ nước ngoài, với mức tăng ròng là 134.602 người.
 

Theo AAP.