Ảnh: Theo luật tiểu bang Nam Úc, chỉ những chai lọ được thu thập tại tiểu bang mới có thể được hoàn trả tiền (ABC News).

NAM ÚC - Trong hai năm qua, Larry (không phải tên thật của ông này), cựu nhân viên xém lông cừu 63 tuổi đã để dành 80,000 đô la để nghỉ hưu bằng cách tham dự vào chương trình tái chế của tiểu bang Nam Úc.

Bảy ngày trong tuần, Larry ghé qua các câu lạc bộ thể thao để thu thập các chai, lon đựng thức uống, rồi sau đó ông ta chở đến một trong các trạm thu hồi rác của tiểu bang và được trả 10 cent cho một cái chai, hay lon.

Có nhiều này, Larry chạy xe từ  400 đến 500 cây số để thu thập chai và lon từ các câu lạc bộ thể thao.

Các câu lạc bộ thể thao lại hài lòng với việc Larry lại thu thập lon chai thải ra của họ vì họ tiết kiệm số tiền rất lớn trong việc đổ rác thải. 

Thậm chí Larry còn mua lại một lượng lớn các loại lon đựng thức uống từ nhiều người dân và trả với giá từ 20 đến 25 đô-la cho một bành to.

Tuy nhiên sự lợi dụng này là phạm pháp, chỉ vì ông này sống ở tiểu bang Victoria.

Theo luật của tiểu bang Nam Úc, một người có thể bị phạt tới 30,000 đô la vì việc tìm cách lấy lại tiền cho các loại lon, chai đựng đồ uống được bán bên ngoài tiểu bang Nam Úc.

Luật tương tự được áp dụng ở tiểu bang New South Wales.

Trong vòng hai năm qua, Larry đã thu nhặt các lon, chai đựng đồ uống ở tiểu bang Victoria rồi đổi trả lấy tiền ở bên trong tiểu bang Nam Úc.

Chính quyền tiểu bang Victoria sẽ theo bước của hai tiểu bang, Nam Úc và NSW, và sẽ đưa ra chương trình thu hồi chai, lon của riêng họ vào năm 2023.

Nhưng cho đến lúc đó, Larry vẫn là người phạm tội  - cho dù đã giúp cho hàng ngàn tấn rác được tái chế và không bị vứt vào bãi rác trong tình hình của cuộc khủng hoảng tái chế rác hiện nay tại tiểu bang Victoria.