Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh -  EPA – nói rằng nhà máy Nyrstar cũng có trách nhiệm thông báo cho công chúng về các vụ cố tại nhà máy  nấu quặng kim loại.(ABC News)

 

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đã thừa nhận rằng họ cần phải chủ động hơn trong việc thông báo cho công chúng về các sự cố, sau khi xem xét báo cáo về rò rỉ hóa chất tại nhà máy nấu quặng chì Nyrstar ở Port Pirie.

 

Nhưng cơ quan giám sát môi trường nói rằng ngành công nghiệp cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc bảo đảm cho cộng đồng được thông báo về các sự cố.

 

Chính quyền tiểu bang Nam Úc đã ra lệnh đánh giá theo sau cuộc điều tra của đài ABC cho thấy công chúng không được cho biết về hai vụ rò rỉ hóa chất xảy ra trong hai năm tại nhà máy luyện kim trong khu vực.

 

Vào tháng Mười năm 2017, cadmium, là thứ kim loại độc hại đã được tìm thấy đã ngấm vào mạch nước ngầm, và vào tháng Một năm ngoái, axit sulfuric đã tràn vào đường thủy, dẫn đến việc "vài trăm" con cá bị chết.

 

Các nghị sĩ tiểu bang và các thành viên của cộng đồng Pirie Prt đã chỉ trích nhà máy Nyrstar và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh EPA vì đã không cảnh báo công chúng về sự cố tràn dầu vào thời điểm đó.

 

Trong bài đánh giá của mình, EPA đã liệt kê một số lý do tại sao họ không thông báo cho cộng đồng về sự cố tràn axit vào năm 2019, bao gồm việc thiếu các đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng và việc có khả năng truy tố Nyrstar.

 

Họ cũng lưu ý rằng đã không có thông báo công khai về sự cố tràn cadmium trong năm 2017 được đưa ra vì nó "đã được kiểm soát ngay tại chỗ và đã được ghi vào văn khố công (publie register) của EPA".

 

Bất chấp những phát hiện này, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh - EPA thừa nhận cần phải minh bạch và chủ động hơn trong việc thông báo cho công chúng.

 

Báo cáo của EPA có đoạn ghi "Trong khi các kết quả về sức khỏe cộng đồng và môi sinh  không bị xâm phạm, việc thiếu thông báo công khai không đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng".

 

Bộ trưởng Môi Sinh và Nguồn Nước, David Speirs, cho biết Cơ Quan EPA không có yêu cầu pháp lý để thông báo cho công chúng theo các giao thức của họ, nhưng cơ quan giám sát môi trường có thể "củng cố việc truyền thông".

 

Ông Speirs nói "Có những lúc công chúng quan tâm đến việc biết về một số sự cố nhất định, ngay cả khi sau đó được xác định rằng không có rủi ro về sức khỏe".

 

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh -EPA nói rằng ngành công nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm.

 

Cơ Quan EPA cho biết nhà máy luyện kim Nyrstar cũng có trách nhiệm thông báo cho công chúng về hai sự cố tràn hóa chất, và chỉ trích nhà máy luyện chì vì thiếu báo cáo công khai.

 

Cơ Quan EPA kêu gọi trách nhiệm lớn hơn nên được đưa vào ngành công nghiệp để thông báo cho cộng đồng về các hoạt động môi sinh.

 

"Hội đồng cũng lưu ý rằng nhà máy Nyrstar đã không chủ động thông báo cho cộng đồng Pirie Port, và yêu cầu rằng báo cáo cũng xem xét đến cách thức ngành công nghiệp này  có thể được khuyến khích để có trách nhiệm cao hơn trong việc thông báo cho cộng đồng dân cư trong khu vực, các bên liên quan về các sự cố."

 

'Không nên dựa vào' văn khố công (public register).

 

Trước đây, Cơ Quan EPA chỉ báo cáo các sự cố môi sinh có nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng, theo các thay đổi được đề xuất, điều này sẽ được mở rộng để bao gồm cả các sự cố vì lợi ích công cộng ở mức cao.

 

Báo cáo lưu ý "Tiểu ban muốn thấy một cơ hội để tăng cường sự truyền thông",

 

"Điều này sẽ đáp ứng tốt hơn cho sự mong đợi của cộng đồng ngày càng tăng về thông tin kịp thời đối với các vấn đề địa phương và vấn đề thời sự."

 

Báo cáo của EPA cũng thừa nhận họ có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội tốt hơn để phổ biến nhanh chóng và hiệu quả thông tin quan trọng đến công chúng.

 

Nhưng, báo cáo lưu ý, người dân và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ cần được thông báo trước tiên.

 

Chính quyền cho biết họ sẽ tiếp tục làm cho các tài liệu có thể truy cập trực tuyến, công nhận trang mạng của mình là "một công cụ quan trọng để hỗ trợ minh bạch và truy cập thông tin của chính phủ" nhưng thừa nhận đây không phải là một phương pháp để dựa dẫm.

 

Ông nói "Đó là quan điểm của hội đồng quản trị cho rằng, hình thức và chức năng của văn khố công, có nghĩa là, nó không nên được dựa vào như một cơ chế để thông báo công khai một cách chủ động”.

 

Nghị Sĩ Đảng Xanh, Mark Parnell, hoan nghênh những phát hiện này và nói rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng mà Cơ Quan EPA đang hoạt động một cách minh bạch.

 

Ông nó "Công chúng có quyền biết khi có những gì đang xảy ra trong cộng đồng của họ, chẳng hạn như các sự cố ô nhiễm".

 

"Và chúng ta càng biết nhiều, chúng ta càng có nhiều áp lực hơn đối với các công ty để sửa sai các hành động của họ”,

 

"Nếu tất cả các sự cố ô nhiễm này được giữ bí mật, thì không có cách nào cộng đồng có thể sử dụng áp lực đó."