Để đối phó với đại dịch COVID-19, Chính phủ Úc đã ban hành một loại thị thực mới - thị thực Hoạt động tạm thời (loại 408) - dành cho sinh viên quốc tế tại Úc.

 

 

Đây là thị thực tạm thời cho phép bạn ở lại Úc nếu bạn đang làm việc trong ‘lĩnh vực công nghiệp thiết yếu’, như chăm sóc sức khỏe và chế biến thực phẩm. Không tính phí xin thị thực cho Loại 408 (mặc dù bạn có thể cần phải trả các chi phí khác cho các yêu cầu như kiểm tra sức khỏe và giấy chứng nhận của cảnh sát) và thị thực cho phép những người nộp đơn được chấp thuận ở lại Úc trong tối đa 12 tháng.

 

 

Tôi có thể làm gì với thị thực Subclass 408?

 

Với thị thực Hoạt động tạm thời, bạn có thể:

 

-Ở lại Úc, nếu bạn không có lựa chọn thị thực nào khác (ví dụ: nếu việc học của bạn đã hoàn thành trong thời gian này) và không thể rời Úc do hạn chế đi lại của COVID-19

 

-Ở lại Úc để tiếp tục công việc của bạn trong các lĩnh vực thiết yếu. Những lĩnh vực này bao gồm nông nghiệp, chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, chăm sóc người khuyết tật và chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19. Các chuyên gia y tế sắp xếp việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng có thể nộp đơn xin thị thực này.

 

 

Thị thực này không dành cho những du khách đến Úc mà không có khả năng tự nuôi sống bản thân trong thời gian này - những người này phải thu xếp để về nước.

 

Ai có thể nộp đơn xin thị thực này?

 

Những người nộp đơn xin thị thực Subclass 408 phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện nhất định như sau:

 

-Có thị thực hiện tại hết hạn sau 28 ngày hoặc ít hơn hoặc thị thực tạm thời cuối cùng của bạn đã hết hạn cách đây ít hơn 28 ngày.

 

-Có bằng chứng từ chủ lao động của bạn rằng bạn đang làm việc trong một lĩnh vực thiết yếu mà Công dân Thường trú Úc không thể đáp ứng vị trí hoặc chứng minh rằng bạn không thể đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ thị thực nào khác.

 

-Duy trì bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian bạn ở Úc.

 

 

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các yêu cầu tại đây (https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19#Eligibility)

 

Người nộp đơn cũng có thể bao gồm các thành viên gia đình trong đơn đăng ký.

 

Xin lưu ý, thị thực này chỉ dành cho những người hiện đang ở Úc.

 

Để biết thêm thông tin và nộp đơn xin thị thực này, hãy truy cập trang web của Bộ Nội vụ.

 

(Theo  https://insiderguides.com.au/visa-changes-critical-industries/?mc_cid=df00047840&mc_eid=8864f6ea83&fbclid=IwAR1DZJL9Cx0jSL1HPy5zi_JWuN-vWVN9MIkfJmwGjJU37xbq_X3U4IAYtIo)