Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Úc nay được mở rộng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bởi vì Chính phủ Úc đã chấp nhận kiến nghị của các chuyên gia về chủng ngừa của Úc trong Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Úc về Tiêm chủng (Australian Technical Advisory Group on Immunisation - ATAGI).

 

ATAGI cũng kiến nghị liều vắc xin COVID-19 tăng cường cho mọi người từ 18 tuổi trở lên.

Hãy đọc tiếp để hiểu vì sao quan trọng cho con quý vị được tiêm chủng, và các liều tăng cường sẽ giúp quý vị duy trì sự bảo vệ chống COVID-19 như thế nào.

 

 

Vì sao chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi là điều quan trọng?

Ngày 5 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (Therapeutic Goods Administration - TGA) đã tạm thời phê duyệt vắc xin nhi Comirnaty (Pfizer) được sử dụng cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi ở Úc. TGA gồm có các nhà khoa học và chuyên gia y khoa có chức năng quản lý và phê duyệt tất cả các loại vắc xin, thuốc men và các sản phẩm y khoa cho sử dụng ở Úc.

 

Phê duyệt tạm thời của TGA được dựa trên cơ sở thẩm định kỹ các dữ liệu hiện có để hỗ trợ sự an toàn và công hiệu của vắc xin Pfizer cho nhóm tuổi này.

 

Tiêm chủng là cách tốt nhất bảo vệ trẻ em không bị bệnh nặng từ COVID-19. Tiêm chủng sẽ giúp giảm khả năng trẻ em lây lan COVID-19 trong gia đình và cộng đồng. Tiêm chủng cũng sẽ giúp trẻ em trở lại đời sống bình thường không bị gián đoạn việc học hành, chơi thể thao và các sinh hoạt khác.

 

Nếu là cha mẹ, người chăm sóc, hoặc là người giám hộ, quý vị có thể tự tin cho con mình được tiêm chủng phòng chống COVID-19. Như vậy quý vị sẽ làm tất cả mọi điều có thể để cho con mình được an toàn trước vi-rút này.

 

Trẻ em sẽ được tiêm chủng miễn phí tại phòng mạch bác sĩ, phòng tiêm chủng của chính phủ, và các tiệm thuốc tây có tham gia tiêm chủng.

 

Quý vị có thể đặt hẹn tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Hãy tìm nơi tiêm chủng ở địa phương và đặt hẹn trên trang australia.gov.au, hoặc gọi số 1800 020 080. Để sử dụng dịch vụ thông dịch gọi số 131 450.

 

 

Tầm quan trọng của các liều vắc xin COVID-19 tăng cường.  

Mọi người ở Úc từ 18 tuổi trở lên có thể được tiêm liều vắc xin COVID-19 tăng cường để được sự bảo vệ tối đa chống lại COVID-19.

 

Hai liều vắc xin COVID-19 cho sự bảo vệ rất tốt, đặc biệt là tránh bị bệnh nặng. Liều tăng cường sẽ đảm bảo sự bảo vệ của hai liều đầu càng mạnh hơn và được lâu bền hơn. Liều tăng cường sẽ tăng sự bảo vệ chống lại việc bị nhiễm vi rút COVID-19, tránh bị bệnh nặng và tránh bị tử vong vì COVID-19. Liều tăng cường sẽ tiếp tục bảo vệ quý vị, bảo vệ những người quý vị yêu thương và bảo vệ cộng đồng chống lại COVID-19.

 

Liều vắc xin Pfizer và Moderna tăng cường miễn phí có tại phòng mạch bác sĩ, các tiệm thuốc tây tham gia tiêm chủng và các phòng tiêm chủng của chính phủ.

 

Lời đề nghị hiện nay là đối với những người bị chứng suy giảm miễn dịch nặng họ nên tiêm liều tăng cường. Nếu quý vị đã được tiêm ba liều vắc xin COVID-19, thì quý vị nên tiêm liều tăng cường 4 tháng sau liều thứ ba. Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2022, quý vị có thể được tiêm liều tăng cường 3 tháng sau liều thứ ba.

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình tiêm chủng COVID-19 tăng cường và kiểm tra xem khi nào có thể lấy hẹn tiêm chủng tăng cường, bằng cách vào trang australia.gov.au, hoặc gọi số 1800 020 080. Để sử dụng dịch vụ thông dịch gọi số 131 450.

 

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.