Giáo sư dạy luật Thalia Anthony, tại trường Đại Học Sydney, Ảnh: AAP

 

AUSTRALIA - Ngày ‘Thu hẹp Khoảng cách Quốc gia - National Close the Gap Day' được tổ chức để nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự bất bình đẳng về sức khỏe mà Thổ dân và người dân Đảo Torres phải đối mặt. Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, các chuyên gia cho biết rất ít kết quả đạt được, vì nhà ở không đủ và bất công pháp lý tiếp tục phổ biến ở nhiều cộng đồng thổ dân.

 

Chiến dịch Bình đẳng Sức khỏe cho người thổ dân Quốc gia đã thúc đẩy Ngày ‘Thu hẹp Khoảng cách Quốc gia’- National Close the Gap Day.

 

Mặc dù chiến dịch đã phát triển trong vài năm qua, vẫn còn những tranh cãi và thảo luận.

 

Karl Briscoe, là Giám đốc điều hành của Hiệp hội Quốc gia về Nhân viên và Bác sĩ Thổ dân và Dân đảo Torres, nói "Chúng tôi thực sự thấy rất ít tiến bộ về các mục tiêu cụ thể này. Các mục tiêu là các cơ chế giám sát. Chúng giám sát cách chúng ta đang tiến triển như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các lĩnh vực cải tổ ưu tiên là những lĩnh vực lớn nhất, cần phải nỗ lực để thu hẹp khoảng cách."

 

Ông Briscoe nói rằng người thổ dân phải được tiếp cận với nhà ở phù hợp

"Hãy nhìn vào Bệnh thấp tim. Một trong những cách khắc phục dễ dàng nhưng khá khó để thực hiện ngay lập tức là có đủ nhà ở. Chúng tôi biết rằng tình trạng quá tải thực sự là nguyên nhân lớn khiến bệnh tim thấp đang phổ biến trong nhóm thổ dân của chúng tôi và cộng đồng dân đảo Torres. Nó thực sự có thể giải quyết được bằng cách có đủ nhà ở."

 

Những bất công về chính sách và luật pháp nằm trong số những rào cản văn hóa và xã hội khác đang tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng thổ dân.

Ông Karl Briscoe nói “Tình trạng quá tải thực sự là nguyên nhân lớn khiến bệnh tim thấp đang phổ biến trong nhóm thổ dân của chúng tôi và cộng đồng dân đảo Torres.”

 

Tiến sĩ Thalia Anthony, là giáo sư luật của Đại học Công nghệ Sydney, nói "Tôi muốn nói rằng chúng ta chưa giải quyết thỏa đáng những vấn đề đó, vì mục tiêu mới để thu hẹp khoảng cách thực sự tập trung vào việc giam giữ, trong khi đó cách tiếp cận được áp dụng thực sự hạn hẹp.”

“Khi chúng ta xem xét các vấn đề cơ bản và những gì là cần thiết để chuyển đổi hệ thống, cho dù đó là việc kiểm soát chính sách hay cung cấp nhiều tiền bảo lãnh hơn, giải quyết nhiều vấn đề mang tính hệ thống cũng như sự phân biệt chủng tộc cố hữu, trong một hệ thống có xu hướng gạt người thổ dân sang một bên trong báo cáo."

 

Ông Briscoe nói rằng các vấn đề như giáo dục và việc làm không đầy đủ phải được khắc phục

"Các yếu tố xã hội quyết định gồm nhà ở, giáo dục, việc làm. Nói chung, nếu ba yếu tố đó được giải quyết thì sức khỏe có nhiều khả năng sẽ ổn. Chúng không thể tách rời nhau. Chúng liên kết với nhau, đan xen với nhau. Tất cả đều bổ sung cho nhau nhằm mục đích cuối cùng là có sức khỏe tốt hơn."

 

Tiến sĩ Thalia Anthony nói rằng cần thiết cải tổ khẩn cấp để giải quyết thỏa đáng những bất công pháp lý mà các cộng đồng thổ dân phải đối mặt.

"Tôi nghĩ rằng có những vấn đề rất bất lợi để giải quyết mục tiêu này. Tôi nghĩ chúng đang trở nên tồi tệ hơn. Khi chúng ta xem xét những gì đang diễn ra ở Queensland và phản ứng trước sự hoảng loạn về tội phạm thanh thiếu niên, khi chúng ta thấy những gì đang xảy ra ở Alice Springs và sự hiện diện ngày càng tăng của cảnh sát ở đó.”

“Đây là tất cả những yếu tố đẩy tỷ lệ giam giữ người thổ dân lên cao. Tuy nhiên, chính phủ liên bang không đưa ra lời khuyên nào để ngăn chặn mối quan hệ giữa cảnh sát và các biện pháp trừng phạt."

 

Người Úc dự kiến sẽ sớm có tiếng nói trong một cuộc trưng cầu dân ý để công nhận thổ dân và dân đảo trong hiến pháp.

 

Tiếng nói trước quốc hội dự kiến sẽ cung cấp cho người thổ dân thuộc các quốc gia thứ nhất một con đường để thay đổi xã hội, chính trị và văn hóa.