Thượng nghị sĩ Đảng Lao động, Pat Dodson, tại sự kiện Close the Gap tại Tòa Nhà Nghị viện ở Thủ đô Canberra, Thứ Năm, ngày 8 tháng Hai, năm 2018. Nguồn: AAP (SBS)

 

 

AUSTRALIA - Một Ủy ban Quốc hội liên bang do Thượng nghị sĩ Thổ dân sắp nghỉ hưu Pat Dodson đứng đầu đang khuyến nghị thành lập một quy trình độc lập để xử lý các cuộc đàm phán hiệp ước và nói sự thật với người Úc bản địa.

 

Đây là một trong sáu khuyến nghị nằm trong báo cáo của ủy ban, bao gồm việc tán thành và thực hiện Tuyên bố của Liên hợp quốc về Quyền của Người bản địa, còn được gọi là UNDRIP.

 

Thượng nghị sĩ Thổ dân Lidia Thorpe đã giới thiệu dự luật cá nhân tới Thượng viện để thực hiện Tuyên bố của Liên hợp quốc về Quyền của Người bản địa (UNDRIP).

 

Dự luật cá nhân này sẽ được tranh luận tại Thượng viện vào tuần tới.

 

Bà Thorpe cho biết những gì ủy ban đang khuyến nghị thể hiện mong muốn lâu dài của người Úc Bản địa.

"Tính tương thích của chúng và những tác động bổ sung, có lợi của việc thực hiện Tuyên bố của Liên hợp quốc về Quyền của Người bản địa đã được nêu rõ ràng trong báo cáo của Ủy ban. chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa để theo đuổi việc này."

 

Thủ hiến Tây Úc đã chính thức xin lỗi những người lao động Thổ dân của bang, những người bị đánh cắp lương trong gần 40 năm.

 

Tiền lương bị đánh cắp đề cập đến thời kỳ mà đàn ông và phụ nữ Thổ dân được tuyển dụng từ năm 1936 đến năm 1972, thường được nhận mức lương thấp hoặc không có lương.

 

Thủ hiến Roger Cook nói rằng luật pháp và chính sách lẽ ra phải bảo vệ Thổ dân đã dẫn đến khó khăn, bóc lột và bất lợi cho họ.

 

Ông đã mô tả nó như một "phần đáng xấu hổ" trong lịch sử của Tây Úc.

"Thực tế sự ngược đãi này tồn tại với người lao động Thổ dân trong nhiều thập kỷ là một vết nhơ đối với di sản của các chính phủ kế nhiệm.”

“Việc luật pháp của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho những vấn đề này tồn tại mang lại sự xấu hổ to lớn. Chúng tôi xin lỗi về việc này."

 

Trong khi đó, các tác giả của một cuộc khảo sát theo dõi cách mọi người bỏ phiếu trong Cuộc trưng cầu dân ý về Tiếng nói Thổ dân tại Quốc hội cho biết việc thiếu tinh thần lưỡng đảng chính trị là nguyên nhân chính khiến cuộc trưng cầu dân ý thất bại.

 

Nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc, khảo sát 4.200 người, đã đặt ra câu hỏi tại sao đề xuất này thất bại, sau khi 87% cho biết họ tin rằng người Bản địa xứng đáng có tiếng nói trong các chính sách và quyết định chính trị quan trọng.

 

Các đồng tác giả của nghiên cứu cho biết yếu tố chính là quan điểm khác nhau của các nhà lãnh đạo chính trị, những người mà cử tri nhận được sự định hướng.

 

Giáo sư Chính trị Ian McAllister cho biết các mô hình ở nước ngoài, chẳng hạn như "các hội đồng thảo luận" được sử dụng ở Ireland, cho thấy cách người dân bình thường có thể được tham vấn để xây dựng nền tảng chung trước cuộc trưng cầu dân ý.

“Không hề có chế độ lưỡng đảng và nỗ lực gắn kết mọi người lại với nhau để tìm ra điểm chung, tôi nghĩ đây là sai lầm chính. Trong các cuộc trưng cầu dân ý trước đây đã có một đại hội hiến pháp được tổ chức.”

“Nếu bạn định thay đổi luật chơi thì về căn bản mọi người phải đồng ý về điều đó. Theo những gì tôi thấy thì không có nỗ lực nghiêm túc nào nhằm đạt được điểm chung giữa hai đảng chính trị lớn."