Cử tri Úc tuy đã quen với việc có thể bỏ phiếu sớm, nhưng chính phủ Morrison đang đưa ra một số giới hạn về thời gian được cho phép để bỏ phiếu sớm.

 

 

 

 

Ảnh: AAP.

 

 

 

Ben Morton, Trợ lý Bộ Trưởng phụ trách các vấn đề bầu cử, hôm 12/8 đã trình lên Quốc Hội Úc dự luật về việc áp dụng khoảng thời gian bỏ phiếu sớm cố định tối đa 12 ngày trước một cuộc bầu cử.

 

 

Chính phủ cho rằng việc bỏ phiếu trước một cuộc bầu cử mang lại sự thuận tiện và cung cấp một giải pháp thay thế cho những người không thể đi đến phòng bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

 

 

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người Úc bỏ phiếu trước ngày bầu cử và ưu tiên các hình thức bỏ phiếu sớm khác trong các cuộc bầu cử gần đây, tăng từ 17.4 phần trăm vào năm 2010 lên 40.8 phần trăm vào năm 2019.

 

 

Bên cạnh đó, các tổ chức từ thiện và các nhóm cộng đồng đã bày tỏ lo ngại về một sự thay đổi khác được đưa ra vào hôm 12/8, đó là giảm số tiền “chi tiêu bầu cử” mà một cá nhân hoặc một tổ chức có thể chi ra trước khi họ được yêu cầu đăng ký là một nhà vận động chính trị.

 

 

Số tiền này sẽ giảm từ $500,000 xuống $100,000 trong mỗi năm tài chính.

 

 

Ông Morton giải thích động thái này sẽ tăng cường tính minh bạch của các tổ chức đang cố gắng tác động đến kết quả bầu cử và tạo ra mối liên kết với các đảng phái chính trị, ứng cử viên và nghị sĩ.