Các sĩ quan cảnh sát lục soát một phụ nữ ở Redfern, thành phố Sydney Nguồn: AAP

 

(Theo SBS Việt ngữ)

Đảng Xanh tại tiểu bang New South Wales tiết lộ những gì được xem là quota hay chỉ tiêu về việc khám xét người của cảnh sát được lệnh thực hiện trong 12 tháng, với gần 1 phần 4 triệu người.

Không cần biết chuyện nầy diễn ra nơi nào, việc khám xét cơ thể có thể làm cho đương sự bị xấu hỗ và đôi khi xem ra không cần thiết nữa.

Các con số mới cho thấy, cảnh sát New South Wales nhắm vào việc thực hiện hơn 240 ngàn vụ khám xét cá nhân hồi năm tài chính vừa qua, trong đó có khám nhanh toàn thân như lục kiếm súng đạn - frisk, hay khám trần không có quần áo khi tìm kiếm ma túy – stripsearch.

Các con số nói trên, đã được dân biểu đảng Xanh tại tiểu bang là ông David Shoebridge thu thập được, qua đạo luật tự do thông tin.

Ông David Shoebridge nói “Tôi nói với cảnh sát, quí vị có hãnh diện về những gì mình đang làm hay không, tại sao quí vị không báo cho mọi người về chuyện này?

"Tại sao quí vị bị buộc phải làm như vậy từ ngày nầy sang ngày khác?”

Tài liệu nầy tiết lộ rằng, cảnh sát New South Wales nhắm vào việc đạt gần 1 phần 4 triệu vụ khám xét cá nhân hồi năm rồi, vốn đã giảm bớt gần 3 ngàn vụ.

Cảnh sát còn có mục tiêu nhắm đến, là có hơn 100 ngàn lệnh tiến lên của cảnh sát giao thông để tránh kẹt xe, gia tăng 20 ngàn vụ so với một năm trước.

Cảnh sát New South Wales mô tả con số nói trên, là một dấu hiệu tích cực, nhằm duy trì các chiến thuật của cảnh sát, qua việc hạ giảm mức độ tội phạm.

Một phát ngôn nhân cho biết, “Bất cứ lúc nào cảnh sát thi hành lệnh xét hỏi, họ phải giữ lại một nghi can theo một cách thức hợp lý, vốn được Đạo luật Trách nhiệm và Quyền hạn của Cơ quan Thi Hành Công Lực đòi hỏi. Một vụ khám xét không thể thực hiện, nếu không hội đủ các tiêu chuẩn này”.

Ông Stephen Banks thuộc Hội đồng Tự do Dân sự của tiểu bang nói rằng, có những hướng dẫn toàn cầu trong lãnh vực này.

 Ông Stephen Banks nói “Liên hiệp quốc đã ban hành hướng dẫn về việc cảnh sát nên hành sử như thế nào, theo các tiêu chuẩn về nhân quyền".

"Chúng ta có một khó khăn tại New South Wales là chúng ta không có việc nhìn nhận nhân quyền, không giống như tại Victoria, Queensland hay vùng Lãnh Thổ Thủ Đô”.

Còn luật sư Samantha Lee thuộc trung tâm luật pháp Redfern tại Sydney nói rằng, bà viết thư đến ông TổngThanh Tra của tiểu bang, yêu cầu mở cuộc điều tra để xem nếu các mục tiêu đề ra, có ảnh hưởng đến con số những vụ khám xét hay không.

Samatha Lee nói “Những người dân vô tội hiện bị kẹt trong các vụ ‘chận lại và khám xét, dù rằng họ chẳng làm gì sai trái cả”.

Ông Banks nói rằng “Cảnh sát New South Wales nên trả lời nhanh chóng, trước khi mọi người mất niềm tin từ lực lượng cảnh sát”,

“Nếu cảnh sát ngưng hoạt động thì chúng ta sẽ mất tất cả, thế nhưng cảnh sát phải điều hành theo một cách thức được sự ủng hộ của cộng đồng”.