Thủ hiến tiểu bang Nam Úc Steven Marshall đã phê duyệt việc khoan thăm dò trên hồ cạn Lake Torrens. (ABC News: Michael Clements)

 

 

 

 

 

Chính quyền Tiểu bang Nam Úc đã cấp phép cho một công ty thăm dò khoáng sản được phép "tác động, thay đổi trật tự hoặc can thiệp" vào một địa điểm linh thiêng của Người Thổ dân ở vùng hẻo lánh của tiểu bang.

 

 

Vùng đất Lake Torrens không có bất kỳ điều kiện bảo vệ quyền sở hữu bản địa nào, nhưng, nó là một địa điểm quan trọng đối với nhiều nhóm Thổ dân.

 

 

Kelaray, một công ty con của công ty khai thác khoáng sản Argonaut Resources, đã đệ đơn lên Chính quyền Tiểu bang theo Mục 23 (Section 23) của Đạo luật Di sản Thổ dân (Aboriginal Heritage Act) để tiến hành việc khoan khai thác ở khu hồ cạn Lake Torrens.

 

 

Theo mục 23 này, nó cho phép Bộ trưởng Bộ Bản địa Nam Úc, Thủ hiến Steven Marshall, khả năng cho phép tác động và khai thác các địa điểm của Thổ dân.

 

 

Trong một lá thư của ông Marshall do ABC có được, Thủ hiến cho biết ông đã cân nhắc các chiến lược giảm thiểu tác rủi ro của Kelaray trong thẩm định của ông ta.

 

 

Thủ hiến nói: “Tôi đã cấp cho Kelaray quyền hạn theo Mục 23 của Đạo luật để tác động , thay đổi trật tự hoặc can thiệp vào bất kỳ địa điểm, thực thể hoặc vùng đất nào của Thổ dân,”

 

"Kelaray sẽ được yêu cầu để đảm bảo rằng bất kỳ di sản thổ dân nào được phát hiện trong dự án khai thác đều phải được ghi lại một cách thích hợp.

 

"Tôi thừa nhận sự ủy quyền cho phép Kelaray thực hiện các công việc có thể dẫn đến việc can thiệp vào Địa điểm Thổ dân Lake Torrens (Lake Torrens Aboriginal Site).

 

"Tuy nhiên, tôi hy vọng Kelaray sẽ tôn trọng cam kết của mình để đảm bảo rằng nhân viên và nhà thầu của mình không tiếp cận các khu vực nhạy cảm cao về mặt văn hóa."

 

 

Ông Marshall cũng khuyến khích Kelaray xem xét việc tuyển dụng Thổ dân "bất cứ khi nào có thể", và "cân nhắc việc tuyển dụng những người làm công việc giám sát di sản Thổ dân".

 

 

Không tôn trọng văn hóa.

 

Những nhóm người Thổ dân Kokatha, Barngarla, Adnyamathanha và Kuyani đều có tình tiết liên kết với hồ cạn Lake Torrens.

 

 

Người phụ nữ thuộc nhóm Thổ dân Kuyani, tên Regina McKenzie, cho biết các phê duyệt chấp thuận thăm dò bao gồm cả đảo Murdie Island.

 

Bà nói: “Không có sự tham vấn với người dân Kuyani, không có đánh giá nào được thực hiện về các phương diện hữu hình và vô hình của hồ.

 

"Tất cả người dân Nam Úc nên chung tay; đó là một hồ nước đẹp và cần phải được bảo vệ.

 

"Tiền đang có tiếng nói hơn việc bảo vệ môi trường - lợi nhuận trong ngắn hạn đang có tiếng nói lớn hơn.

 

"Khi họ tìm thấy các thân quặng mà họ đang tìm kiếm, họ sẽ nói với chúng tôi 'vì lợi ích của quốc gia, chúng tôi sẽ khai thác khoáng sản'.”

 

“Quyền của chúng ta luôn bị chà đạp, quyền của chúng ta luôn bị nhìn theo hướng tiêu cực.

 

"Đây là nền văn hóa của chúng tôi; nền văn hóa của chúng tôi là nền văn hóa sinh tồn lâu đời nhất trên thế giới, và nó không được tôn trọng theo cách này."

 

 

 

Kế hoạch bảo vệ hồ.

 

Công ty Argonaut đã đưa ra một tuyên bố với ASX (Sở Giao Dịch Chứng Khoán Úc) sau khi được phê duyệt, nói rằng việc khoan sẽ nhắm mục tiêu "tìm khoán sản đồng sắt giống như dự án ở Olympic Dam, Carrapateena và khám phá mới đây ở Oak Dam của tập đoàn BHP".

 

 

Công ty cho biết họ sẽ sử dụng các dàn khoan "có mục tiêu" trên mặt hồ để "bảo vệ lớp vỏ muối của hồ".

 

Công ty này nói "Các loại phương tiện sẽ tiếp cận dàn khoan bằng các đường ray tạm thời được che phủ bởi các tấm thảm bảo vệ mặt đất”.

 

Công ty cũng dự định sẽ có các chuyến thăm thường xuyên của các đại diện Thổ dân, và báo cáo thường xuyên cho một số nhóm Thổ dân nhất định.

 

Công ty cho biết: “Sự chấp thuận cho phép khoan tới 200 lỗ khoan bằng mũi khoan kim cương sâu vào các mục tiêu thân quặng từ lớp vỏ muối của hồ Lake Torrens,”

 

"Việc khoan đã được cho phép này phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ về môi sinh."

 

Công trình dự kiến ​​sẽ bắt đầu được thực hiện vào đầu năm 2021.

(Theo abc.net.au)