Tất cả trẻ nhỏ ở tuổi mẫu giáo sẽ được học tập miễn phí trong học kỳ ba và trẻ em sẽ được hỗ trợ học tập tại nhà, nhờ vào gói trợ cấp chính quyền bang tiểu Victoria.

 

 

 

Photo: happydress.eu

 

 

 

Theo hãng tin Premier, Giám đốc đặc trách Giáo dục James Merlino hôm 9/8 thông báo mở rộng việc hỗ trợ giáo dục mầm non miễn phí cùng với các khoản trợ cấp bổ sung có tổng trị giá 1.6 triệu đô-la.

 

 

Các gói trợ cấp này sẽ được phân bổ thông qua Chương trình Tài trợ Sẵn sàng cho Trường học, để triển khai dịch vụ giáo dục mầm non cho trẻ nhỏ tại nhà ở các khu vực bị phong tỏa Mức độ 4.

 

 

Các trường mẫu giáo sẽ được nhận tiền trợ cấp bổ sung để triển khai các chương trình dạy trực tuyến, bao gồm các hoạt động chất lượng cao, để phụ huynh hướng dẫn con em của họ học tập tại nhà.

 

 

Theo các hạn chế Mức độ 4 ở Melbourne, chỉ có những người làm công việc thiết yếu mới được gửi con đi nhà trẻ nếu không thể nhờ ai khác trong gia đình giữ con giùm cho họ.

 

 

Các dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ và giáo dục mầm non ở khu vực nông thôn và hẻo lánh ở Victoria có thể tiếp tục hoạt động bình thường theo các hạn chế Mức độ 3, nhưng phải áp dụng các biện pháp an toàn phù hợp.

 

 

Chính quyền tiểu bang cũng sẽ tăng cường trợ cấp cho các dịch vụ giáo dục mầm non ở khu vực nông thôn và hẻo lánh của Victoria, giúp các gia đình ở các khu vực này được gửi con đi nhà trẻ miễn phí trong học kỳ ba.