Đăng ảnh và video của con lên mạng còn được gọi là 'sharenting'. Ảnh: Getty / SolStock

 

 

 

AUSTRALIA - Một báo cáo mới của Viện Tội phạm học Úc cho thấy các bậc cha mẹ chia sẻ ảnh của con lên mạng đang làm gia tăng nguy cơ trẻ em bị lạm dụng và xâm hại.

 

Người Úc đang được khuyên nên hạn chế những người có thể thấy nội dung mà họ chia sẻ trực tuyến, sau khi một báo cáo mới cảnh báo rằng những kẻ xấu đang yêu cầu các bậc cha mẹ tạo điều kiện để chúng thực hiện việc bóc lột tình dục trẻ em (CSE).

 

Báo cáo của Viện Tội phạm học Úc (AIC) đã xem xét mức độ phổ biến của các yêu cầu trực tuyến gửi đến phụ huynh để tìm cách bóc lột tình dục trẻ em.

 

Báo cáo cho thấy, trong số hơn 4,000 người tham gia khảo sát đã tham gia thực hiện việc 'sharenting' trong 12 tháng qua - nghĩa là cha mẹ chia sẻ lên mạng những hình ảnh và thông tin chi tiết về cuộc sống của con cái họ - có đến 2,8% đã nhận được ít nhất một trong bốn yêu cầu sau:

  • Những câu hỏi có tính chất tình dục về trẻ em mà họ biết
  • Đề nghị trả tiền cho những hình ảnh khiêu dâm của trẻ em mà họ biết
  • Yêu cầu cung cấp hình ảnh tình dục của trẻ em mà họ biết
  • Bị áp lực về hình ảnh tình dục của trẻ em họ biết

 

 

AIC cho biết các bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng ảnh con trẻ lên một số diễn đàn nhất định.

 

áo cáo của AIC có đoạn viết “Nếu đăng ảnh trên các nền tảng trực tuyến riêng tư thay vì công cộng có thể giảm nguy cơ nhận được yêu cầu về CSE, như những phát hiện hiện tại cho thấy, thì đây là một thay đổi đơn giản mà cha mẹ, người giám hộ và những người khác trong vai trò chăm sóc có thể thực hiện.”

 

Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết "Không có cha mẹ nào lại đưa album ảnh của con mình cho người lạ và những bức ảnh đăng trực tuyến cũng phải được gìn giữ theo cách tương tự."

 

Bất kỳ ai nhận được yêu cầu về việc hỗ trợ lạm dụng tình dục trẻ em đều nên báo cáo ngay cho cảnh sát. Các thông tin tham khảo có sẵn tại thinkuknow.org.au.


 

Chính phủ liên bang đang xem xét Đạo luật An toàn Trực tuyến để tăng cường bảo vệ người Úc khỏi những tác hại từ mạng xã hội và bảo đảm ngành truyền thông kỹ thuật số hành động vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.


 

Quý vị đang tìm kiếm sự hỗ trợ có thể liên lạc với Lifeline theo số 13 11 14, Dịch vụ gọi lại liên quan đến tự tử theo số 1300 659 467 và Đường dây trợ giúp trẻ em theo số 1800 55 1800 (dành cho người từ 5 đến 25 tuổi). Tìm thông tin thêm tại Beyondblue.org.au và lifeline.org.au.
 

 

Bất kỳ ai tìm kiếm thông tin hoặc hỗ trợ liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em có thể liên hệ với Bravehearts theo số 1800 272 831 hoặc Blue Knot theo số 1300 657 380.