Những người có triệu chứng sống ở Waverley, Woollahra, Dee Why, Lake Macquarie, Manning, Nowra, Byron, và  Port Macquarie được hối thúc đi xét nghiệm coronavirus Covid-19.

 

Giám đốc y tế của tiểu bang NSW, bác sĩ Kerry Chant, đã hối thúc những ai có triệu chứng, hiện đang sống ở một số khu vực nhất định có tỷ lệ lây truyền trong cộng đồng cao, hãy đi xét nghiệm Covid-19.

 

“Với tình huống thực tế hiện nay, chúng tôi khuyến khích mọi người đang sống ở các khu vực : Waverley, Woollahra, Dee Why, Lake Macquarie, Manning, Nowra, Byron và Port Macquarie, hãy đi xét nghiệm nếu họ đã có các triệu chứng.

 

Ở những khu vực nêu trên, chúng ta  đã có người, hay nhiều người bị lây nhiễm trong cộng đồng mà chúng tôi chưa tìm ra được nguồn lây nhiễm.

 

Đây là thời điểm chúng ta đang cố gắng giản số người bị nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng, và vì thế, một cách cơ bản, chúng tôi nâng cao số người được xét nghệm trong vùng lân cận của các khu vực đó”.