Tiểu bang Nam Úc đang kết thúc học kỳ Một sớm hơn 1 tuần (9 News).

 

 

NAM ÚC - Học sinh ở tiểu bang Nam Úc sẽ kết thúc học kỳ một vào thứ Sáu tới, sớm hơn một tuần so với dự kiến, mặc dù trước đó, các trường học tuyên bố vẫn sẽ học như bình thường.

 

Bốn ngày không-có-học-sinh mới  có nghĩa là ngày nghỉ học sẽ bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 26 tháng Tư, và Học kỳ Hai bắt đầu lại vào ngày 27 tháng Tư, nơi học sinh sẽ học ở nhà, trực tuyến.

 

 

Tuy vậy, cũng có phao cứu sinh cho những gia đình không thể giám sát con cái họ ở nhà.

 

 

Bộ trưởng Giáo dục, John Gardner, nói "Nếu bạn không ở trong  hoàn cảnh làm được đều đó, thì chúng tôi sẽ giám sát học sinh và hỗ trợ nhu cầu học tập của chúng ở trường",

 

 

Các trường công giáo và hầu hết các trường tư thục cũng sẽ kết thúc học kỳ vào tuần tới.

 

Sự thay đổi này nhằm giúp giáo viên có thêm thời gian để soạn ra các bài dạy học từ xa, khi nhiều học sinh học ở nhà hơn khi đại dịch tiếp diễn.

 

 

 Tuy nhiên, Phe đối lập Đảng Lao động, cho biết sự thay đổi này rất khó hiểu, nói rằng phụ huynh và giáo viên cần "sự rõ ràng".

 

 

Bộ Giáo dục cho biết các chương trình hổ trợ giáo dục (vacation care) có thể sẽ tiếp tục trong suốt các ngày lễ, và được kéo dài trong suốt những ngày không có học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bệnh viện tư nhân Australia tham gia chống dịch Covid-19