Ảnh minh diễn.

 

 

 

Ủy ban Úc Đại Lợi Chống bán Phá Giá (Australia’s Anti-Dumping Commission - ADC) kết luận các công ty xuất cảng ống đồng của Việt Nam không bán phá giá và đề nghị chấm dứt điều tra đối với Việt Nam.

 

 

Cục Phòng vệ thương mại, thuộc Bộ Công Thương Việt nam,  cho biết, mới đây, Ủy ban Úc Đại Lợi Chống bán phá giá (ADC) đã ban hành Kết luận điều tra sơ bộ đối với vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống đồng được nhập cảng từ Việt Nam.

 

 

Theo đó, ADC kết luận rằng các công ty xuất cảng Việt Nam không bán phá giá (do có biện độ bán phá giá không đáng kể) và đề nghị chấm dứt điều tra đối với Việt Nam. Kết quả này nhiều khả năng sẽ được duy trì tại Kết luận điều tra cuối cùng của ADC.

 

 

Ở giai đoạn tiếp theo, ADC dự kiến hoàn thành Kết luận điều tra cuối cùng và báo cáo Bộ trưởng phụ trách Công nghiệp, Năng lượng và Giảm phát thải muộn nhất vào 13/12/2021. Bộ trưởng sẽ quyết định về việc áp thuế hoặc không áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của ADC.

 

 

Năm 2020, kim ngạch xuất cảng của mặt hàng bị điều tra từ Việt Nam sang Úc đạt xấp xỉ 19,6 triệu USD. Trong trường hợp kết quả tích cực này được duy trì tại kết luận điều tra cuối cùng, các công ty xuất cảng ống đồng của Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường Úc.