Theo dữ liệu mới nhất của ABS (Nha Thống Kê Úc), hiện có 40.862 người đang bị giam giữ trên khắp nước Úc. (AAP: Human Rights Watch / Daniel Soekov)

 

 

NAM ÚC - Bộ Dịch vụ Cải huấn Nam Úc (South Australia's Department for Correctional Services) đang phải đối mặt với một vụ kiện sau khi từ chối phân phát các bản sao của một tờ báo viết về tin chính trị cho các tù nhân trước cuộc bầu cử liên bang.

 

Tờ báo "Just Us" dài bốn trang chứa thông tin - bao gồm về quyền của tù nhân và điều kiện tham gia bầu cử - cũng như các bài viết phác thảo các chính sách của tất cả các đảng phái chính trị.

 

Tờ báo này được ấn hành bởi nhóm vận động Justice Action từ năm 2004 và được phân phát đến các nhà tù trên toàn quốc - tuy nhiên, việc lưu hành của tời báo này đã bị cấm ở Nam Úc.

 

Các luật sư của nhóm đã lên kế hoạch đệ đơn tố tụng chống lại Bộ Cải huấn của tiểu bang Nam Úc tại Tòa án Tối cao vào sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng Năm, nhằm lật lại quyết định đó.

 

Người vận động ủng hộ quyền của tù nhân và điều phối viên của nhóm Justice Action, Brett Collins, cho biết vụ kiện này sẽ nhắm vào giám đốc điều hành của bộ Dịch vụ Cải Huấn Nam Úc, David Brown.

Ông Collins nói: “Ông Brown là người trực tiếp đưa ra quyết định.”

"Vụ kiện này cũng sẽ chống lại bộ trưởng và chống lại chính quyền tiểu bang Nam Úc, bởi vì nó là vấn đề hiến pháp về quyền cho tất cả công dân, bất kể họ đang ở trong các tổ chức hay trong cộng đồng nói chung, phải được thông báo trước khi họ thực hiện cuộc bỏ phiếu của họ.”

 

"Rất ngạc nhiên là tiểu bang Nam Úc đã từ chối tiếp việc cho phép đọc tờ báo này khi mọi cơ quan tài phán khác trên toàn nước Úc đã cho phép đưa nó vào nhà tù.”

"Tờ báo này thông báo cho các tù nhân về những thứ ảnh hưởng đến họ và tất nhiên, cuộc bầu cử ảnh hưởng đến tất cả mọi người."

 

Phát ngôn viên của bộ cho biết giám đốc điều hành đã cung cấp một lá thư cho công ty luật đại diện cho nhóm Justice Action, nêu chi tiết lý do tại sao bộ quyết định không phổ biến tờ báo của nhóm Justice Action.

 

Trong khi bộ không cung cấp những lý do đó cho tờ báo ABC, ông Collins cho biết bộ đã đặt vấn đề với một quảng cáo được đăng trên báo từ một tổ chức có tên là Sáng kiến ​​Cải cách Tư pháp (Justice Reform Initiative)  với phương châm "bỏ tù là thất bại".

 

Ông Collins nói: “Đó là một trong những vấn đề mà ông David Brown, giám đốc điều hành, đã không đồng ý.  Ông nói vấn đề đó là việc không được ưa thích.”

 

Tù nhân có 'các quyền theo hiến pháp'

Theo số liệu mới nhất của NhaThống kê Úc, có 40.862 người đang bị giam giữ trên cả nước.

 

Tù nhân đang thụ án từ ba năm trở lên không được quyền bầu cử, phải được lập danh sách.

 

Trong khi đó, những người chấp hành án ngắn hơn ba năm phải bỏ phiếu bầu. Họ chiếm 52% số tù nhân.

 

Ông Collins cho biết việc Bộ Dịch vụ Cải huấn ntừ chối cung cấp cho các tù nhân một số tài liệu liên quan đến việc bỏ phiếu bầu đã triệt tiêu quyền dân chủ của họ.

 

Ông nói "Thái độ của bộ đã áp đặt hạn chế, trong chừng mực thừa nhận tù nhân vẫn là một phần của cộng đồng, ngay cả khi họ bị nhốt trong phòng giam."

"Họ có các nghĩa vụ và quyền lợi theo hiến định."

 

Trong thông báo của mình, bộ dịch vụ cải huấn cho biết họ ủng hộ các quyền dân chủ của tù nhân.

 

Thông báo có đoạn viết "Bộ tạo điều kiện cho tù nhân bỏ phiếu một cách công bằng, trung lập và không thiên vị và cam kết bảo đảm rằng tất cả các tù nhân đủ điều kiện đều có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới."

 

Thông báo cho biết các tù nhân có quyền truy cập vào các phương tiện truyền thông báo chí, truyền hình và đài phát thanh chính thống.

 

"Bộ Dịch vụ Cải Huấn phân phát gói phiếu bầu qua bưu điện của Ủy ban bầu cử Úc cho tất cả các tù nhân đủ điều kiện bỏ phiếu.”

"Đây là lúc không thích hợp để bình luận thêm vì các thủ tục pháp lý sắp xảy ra."