Đường ống nước và Trung tâm Tái chế Nước Tiên tiến ở Thượng nguồn South Creek 

 

 

Khởi công xây dựng.

 

Thay mặt cơ quan Thủy cục Sydney (Sydney Water), công ty John Holland đang tiến hành việc xây dựng Trung tâm Tái chế Nước Tiên tiến ở Thượng nguồn South Creek (AWRC) trong con lạch Kemps Creek và các đường ống nước liên quan để hỗ trợ cư dân và sự tăng trưởng kinh tế ở khu vực phía Tây Sydney. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng này, và Trung tâm Tái chế Nước Tiên tiến ở Thượng nguồn South Creek (AWRC) sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2026.

 

 

Một đường ống nước dành cho nước tái chế sẽ được xây dựng từ lạch Kemps Creek đến sông Nepean tại Wallacia. Một đường ống nước muối (mặn) sẽ được xây dựng từ lạch Kemps Creek đến một mạng lưới nước thải hiện có tại Lansdowne.

 

 

Việc xây dựng sẽ diễn ra ở lạch Badgerys Creek và các khu vực Bonnyrigg, Bonnyrigg Heights, Cabramatta, Cabramatta West, Canley Heights, Canley Vale, Cecil Hills, Cecil Park, Elizabeth Hills, Fairfield, Green Valley, Kemps Creek, Lansdowne, Lansvale, Luddenham, Mount Pritchard, Mulgoa và Wallacia.

 

 

Các đường ống này sẽ được xây dựng dưới đất, chủ yếu là trong các khu bảo tồn đường bộ và các không gian công cộng. Một số đường ống sẽ cần được lắp đặt trên các bất động sản tư nhân. Chúng tôi đã thông báo cho chủ nhân của các bất động sản bị ảnh hưởng này.

 

 

Chúng tôi sẽ cố hết sức để làm giảm sự xáo trộn, tuy nhiên một số cư dân có thể gặp phải những thay đổi tạm thời về giao thông và tác động của việc xây dựng, chủ yếu là từ máy móc mà sẽ được sử dụng để đào rãnh và đặt đường ống nước. Việc xây dựng các đường ống nước sẽ xảy ra cho đến cuối năm 2025.

 

 

Giờ làm việc trong ngày theo quy định của chúng tôi sẽ là 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu và 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào thứ Bảy. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho những cư dân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi cần phải làm việc ngoài những giờ này.

 

 

 

Hướng dẫn về Tiếng ồn do việc Xây dựng Ngắn hạn của Chính phủ NSW

 

Địa điểm xây dựng Trung tâm Tái chế Nước AWRC (của lạch Kemps Creek)

Trong giờ làm việc ban ngày theo quy định, cư dân sinh sống quanh địa điểm xây dựng (những người nhạy cảm với tiếng ồn) có thể nghe thấy tiếng ồn lớn hơn mức bình thường rất nhiều do việc thiết lập công trường, kiểm tra thực địa, đào rãnh, đổ bê tông, lắp đặt đường ống và kết cấu khác. Nếu bắt buộc phải làm ngoài giờ làm việc quy định trong ngày, các cư dân cũng có thể nghe thấy rõ tiếng ồn lớn hơn bình thường do các hoạt động liên quan đến công trình xây dựng này.

 

 

Việc kiểm tra mức độ rung chấn ở điểm xây dựng trung tâm tái chế nước AWRC của chúng tôi cho thấy rằng các kiến trúc/tòa nhà gần đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự rung chấn này.

 

 

Đường ống (nước đã xử lý và nước muối)

Trong giờ làm việc ban ngày theo quy định, và trong trường hợp công việc đòi hỏi phải làm ngoài giờ quy định nêu ở trên, cư dân ở gần đó có thể nghe được tiếng ồn lớn hơn mức bình thường do việc thiết lập công trường, kiểm tra thực địa, đào rãnh, lắp đặt đường ống và các kết cấu khác. Ở một số địa điểm, một số người ở gần đó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn khi việc xây dựng di chuyển đến khu vực của họ.

 

 

Việc thiết lập công trường, kiểm tra thực địa, đào rãnh và lắp đặt đường ống có thể khiến cư dân gần đó bị ảnh hưởng bởi sự rung chấn của việc xây dựng.

 

 

Kiểm soát tiếng ồn và sự rung chấn

Thông tin chi tiết về các biện pháp kiểm soát tiếng ồn và sự rung chấn này và nhiều biện pháp khác nữa hiện có tại www.sydneywatertalk.com.au/uppersouthcreek.

Chúng tôi sẽ:

 

  • -Thực hiện các biện pháp để làm tiếng ồn ở cách xa nơi cư dân cư ngụ gần đó, nếu có thể.
  • -Bảo đảm nhà máy và thiết bị hoạt động tốt, không bị hỏng và tuân thủ các yêu cầu của nhà sản xuất.
  • -Sử dụng các phương pháp xây dựng phát ra tiếng ồn/rung chấn ít hơn và yên tĩnh hơn nếu khả thi.
  • -Tắt nguồn điện của các thiết bị không sử dụng.
  • -Hướng dẫn công nhân của chúng tôi về cách giảm tiếng ồn và sự rung chấn.
  • -Thực hiện phương pháp làm việc cách khoảng khi sử dụng các thiết bị có sự rung chấn lớn.
  • -Giám sát tiếng ồn và độ rung chấn tại các địa điểm chính để định lượng các tác động và đề ra các biện pháp kiểm soát cụ thể cho các địa điểm này.
  • -Cung cấp cho cộng đồng thông tin về các hoạt động xây dựng, các tác động tiềm ẩn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và sự rung chấn.
  • -Phối hợp với các dự án lân cận để giảm thiểu tác động.

 

 

Làm thế nào để Khiếu nại

Quý vị có thể khiếu nại về công việc của chúng tôi bằng cách gọi số 1800 064 127, gửi email tới uppersouthcreek@sydneywater.com.au hoặc viết thư cho chúng tôi qua địa chỉ GPO Box 508 Sydney 2001

 

Đường dây điện thoại khiếu nại của chúng tôi được trả lời trong giờ làm việc theo quy định và trong lúc làm việc ngoài giờ quy định.

 

Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của quý vị ngay lập tức, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị phản hồi đầu tiên trong vòng hai (2) ngày làm việc cho các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại, hoặc trong vòng năm (5) ngày làm việc cho các khiếu nại gửi qua email hoặc qua đường bưu điện. Thông tin về dự án xây dựng và chính sách khiếu nại của chúng tôi có sẵn tại www.sydneywatertalk.com.au/uppersouthcreek.

 

 

Việc người khiếu nại cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, quý vị đồng ý để cơ quan Thủy cục Sydney (Sydney Water) cung cấp thông tin của quý vị cho các cơ quan khác của chính phủ, bao gồm cơ quan Đặc trách Bảo vệ Môi trường NSW (NSW Environment Protection Authority) và Bộ Quy hoạch và Môi trường (Department of Planning and Environment).