Ủy hội ACCCd đã đưa ra lời cảnh báo thu hồi sản phẩm đối với tấm mành Visionary Blinds được sử dụng ở Victoria. ACCC Credit: NCA NewsWire

 

AUSTRALIA - Một cảnh báo khẩn cấp đã được đưa ra đối với một loại sản phẩm rèm che do một công ty bán ở Victoria được sử dụng trong năm nay do lo ngại về sự an toàn của trẻ em.

 

Khách hàng đã mua loại rèm cuốn kéo bằng dây trơn, hoặc dây kết chuỗi hạt do công ty Visionary Blinds lắp đặt được kêu gọi hãy liên hệ ngay với nhà sản xuất.

 

Ủy hội Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) đã đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện rèm che này không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với việc lắp đặt các tấm rèm che cửa sổ b có dây kéo bên trong.

 

Nếu rèm được lắp không đúng cách, dây kéo rèm hoặc dây chuỗi hạt có thể tạo ra nguy cơ thắt cổ đối với trẻ nhỏ mà đầu có thể bị vướng vào dây kéo rèm.

 

Cảnh báo chỉ liên quan đến các tấm rèm được lắp đặt sử dụng từ ngày 1 tháng Một đến ngày 30 tháng Sáu năm nay.

 

Người tiêu dùng bị ảnh hưởng được khuyên nên liên lạc với công ty Visionary Blinds để thu xếp việc khắc phục mối lo ngại về an toàn.

 

Các tấm rèm có thể gây ra nguy cơ không an toàn đối với trẻ em. ACCC Credit: NCA NewsWire

 

Sự việc này sẽ yêu cầu các tờ giấy cảnh báo và tờ giấy lắp đặt đúng sẽ phải được gửi đi để gắn vào tấm rèm, hoặc trong một số trường hợp sẽ yêu cầu kỹ thuật viên dán lại nhãn cảnh báo.

 

Để biết thêm thông tin, người dùng có thể liên hệ với Visionary Blinds qua địa chỉ info@visionaryblinds.com.au , hoặc qua số điện thoại 0435 947 106.