Các nhóm môi sinh và doanh nghiệp Úc Đại Lợi đang thúc đẩy một nền kinh tế thân thiện hơn với môi trường qua việc gia tăng sử dụng năng lượng thân thiện với môi sinh ví dụ như năng lượng mặt trời, nguồn: Getty Images

 

 

 

Một dự toán kinh tế chuẩn bị cho giai đoạn hồi phục sau đại dịch, cho thấy có thể tạo ra hàng ngàn việc làm trong kỹ nghệ năng lượng tái tạo. Các chuyên gia về khí hậu nói chính phủ cần đầu tư giúp thực hiện các dự án năng lượng xanh.

 

Huon Hoogesteger sống ở tây bắc Sydney. Ông tiết kiệm được khá nhiều nhờ lối sống xanh, không xài điện, và nay muốn giúp những người khác làm tương tự. Ông có một công ty lắp ráp pin mặt trời và nói nhu cầu năng lượng tái tạo đang tăng vọt.

 

"Từ lúc chúng tôi khởi sự vào năm 2011, doanh số của chúng tôi tăng từ 80-100 phần trăm mỗi năm rất tốt."

 

Trong khi nhiều doanh nghiệp bị ảng hưởng nặng nề trong thời đại dịch, nhưng ông Hooogesteger nói công ty của ông gần như vẫn hoạt động bình thường.

 

"Chúng tôi có thể nói với các khách hàng là chúng tôi sẽ luôn luôn có thể giảm tiền điện cho họ vì vậy đây là một quyết định vô cùng hợp lý. Hệ thống năng lượng mặt trờ rấtr bền cho nên quý vị đầu tư cho tương lai, và cũng có nghĩa là cho cả đất nước này."

 

Một báo cáo mới của Hội đồng Khí hậu cho thấy bằng cách chuyển qua năng lượng gió và mặt trời, nhân công ở Úc sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

 

Mô hình của hội đồng tìm thấy 76.000 việc làm có thể được tạo ra nếu có những dự án năng lượng tái tạo qui mô, phục hồi hệ sinh thái, và xây dựng thêm phương tiện di chuyển công cộng.

 

Ủy viên của Hội đồng Khí hậu Sam Mostyn giải thích một phần ba các công việc mới này chỉ cần đào tạo tối thiểu.

 

"Đây là những công việc làm cho người Úc tự hào, họ đã sẵn sàng chuyển qua mà không cần phải được tái đào tạo gì phức tạp. Những công việc này sẽ giúp cho đất nước và cộng đồng được bền bỉ và tự tin."

 

Gần phân nửa các cơ hội việc làm này ở vùng nông thôn, bao gồm các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt chạt rừng vừa qua.

 

Cố vấn kinh tế của công ty AlphaBeta, Andrew Charlton nói chính phủ các cấp cần đầu tư vào để tạo ra những công việc mới này.

 

"Việc làm sẽ được tạo ra, khuyến khích đầu tư tư nhân, và xây dựng hạ tầng cơ sở cho một tương lai năng lượng sạch. Đó là cách tốt để dùng tiền thuế của dân để tăng trưởng kinh tế và giải quyết những vấn đề lâu dài của chúng ta."

 

Nhưng ông Hoogesteger nói thủ tục duyệt xét các dự án xanh mất qúa nhiều thời gian, nên ông đề nghị chính phủ chấp thuận nhiểu hơn các dự án năng lượng mặt trời.

 

"Chúng tôi muốn thuê thêm người, chúng tôi muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, cho nên thậtv tuyệt nếu chúng tôi được tạo điều kiện để có thể làm như vậy."

 

Chính phủ Liên bang cam kết cắt giảm khí thải và đã đầu tư 10 tỉ đôla cho hơn 670 dự án năng lượng sạch.