Một thành viên của cộng đồng trường học Queensland đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, đồng thời các địa điểm khác trong tiểu bang được đặt trong tìn h trạng báo động.

 

 

Trong một lá thư gửi cho phụ huynh được đăng tải vào thứ Hai, Hiệu trưởng Clint Curran của Trường Edens Landing State School đã xác nhận một trường hợp dương tính ở trong trường.

 

 

Curran viết trong lá thư  “Tôi đã được yêu cầu thông báo cho cộng đồng nhà trường rằng một người làm việc trong trường học đã được phát hiện mắc COVID-19,”

 

“Người này đã đến trường và tham gia vào dịch vụ Chăm sóc ngoài giờ học YMCA của trường vào ngày 27 tháng 8 năm 2020.”

 

 

Curran cho biết thêm rằng trường hiện đã được coi là an toàn cho học sinh và nhân viên và sẽ không đóng cửa.

Ông nói thêm “Nhà trường đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp về vệ sinh và sức khỏe cho mọi người, và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo sự an toàn”

 

Vào thứ Hai, Bộ Y tế Queensland đã công bố danh sách chín địa điểm bị đặt trong tình trạng báo động do có các trường hợp nhiễm COVID-19 đã ghé qua.

 

Những địa điểm đó bao gồm:

 

-Madhouse Discount Variety, Waterford Plaza, Waterford West, ngày 26 tháng 8 từ 1 giờ 50 đến 2 giờ 15 chiều

-Trung tâm mua sắm Hyperdome, Loganholme, ngày 26 tháng 8 từ 3 giờ 15 chiều đến 5 giờ 45 chiều

-Best & Less, Trung tâm mua sắm Hyperdome, Loganholme, ngày 26 tháng 8 từ 3 giờ 15 đến 4 giờ 55 chiều

-Kmart, Trung tâm mua sắm Hyperdome, Loganholme, ngày 26 tháng 8 từ 4 giờ 05 đến 4 giờ 30 chiều

-The Reject Shop, Hyperdome Shopping Centre, Loganholme, ngày 26 tháng 8 từ 4 giờ 35 chiều đến 4 giờ 55 chiều

-Footlocker, Trung tâm mua sắm Hyperdome, Loganholme, ngày 26 tháng 8 từ 5 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều

-Platypus Shoes, Trung tâm mua sắm Hyperdome, Loganholme, ngày 26 tháng 8 từ 5 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều

-Pizza Hut, Beenleigh, ngày 27 tháng 8 từ 4h30 chiều đến 4h35 chiều

-TSG Tobacconist, Eagleby, ngày 27 tháng 8 từ 4 giờ 50 chiều đến 5 giờ chiều

 

 

Một trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được xác nhận ở Queensland vào thứ Hai.

(Theo 7news)