Các doanh nghiệp phải đóng cửa trong khu vực trước đây thường nhộn nhịp ở khu Darling Harbour, thành phố Sydney. Nguồn: AAP

 

 

 

 

 

 

Sẽ có hàng chục ngàn doanh nghiệp tại tiểu bang NSW được nhận các gói hỗ trợ từ $5,000 đến $10,000 để giúp vượt qua khó khăn trong đợt phong toả lần này.

 

 

Thủ hiến và Bộ trưởng Ngân khố Tiểu bang NSW đã công bố sẽ cung cấp gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đợt phong toả lần này.

 

 

-Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện sẽ được nhận từ $5,000 - $10,000 tuỳ vào tổn thất doanh thu.

-Chương trình Dine and Discover sẽ được gia hạn đến cuối tháng Tám.

-Chương trình áp dụng cho cả kinh doanh cá thể, tổ chức phi lợi nhuân và các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch nhà hàng khách sạn.

 

 

 

Các chương trình hỗ trợ lần này sẽ bao gồm hỗ trợ từ $5,000 - $10,000 cho các doanh nghiệp nhỏ, gia hạn thời gian đóng thuế tiền lương nhân viên.

 

 

Ngoài chương trình Dine and Discover (phiếu ăn uống và đi chơi) cho người dân NSW cũng được gia hạn đến cuối tháng Tám.

 

Tài trợ này bắt đầu được áp dụng từ ngày 19/7 và dành cho tất cả các doanh nghiệp bao gồm cả những người kinh doanh cá thể, tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng khách sạn.

 

 

Điều kiện để những doanh nghiệp được nhận tài trợ bao gồm

 

-Có doanh thu nhiều hơn $75,000 và chi phí trả thuế lương cho nhân viên không quá $1,200,000.

-Có ít hơn 20 nhân viên toàn thời gian.

-Có báo cáo kế toán cho thấy doanh thu bị thiệt hại trong thời gian phong toả so với cùng kỳ tài khoá trước.

 

 

 

Đối với lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, những doanh nghiệp muốn nhận tài trợ cần có:

 

-Doanh thu trên $75,000 và chi phí trả thuế lương cho nhân viên mỗi năm thấp hơn $10 triệu.

-Báo cáo kế toán cho thấy doanh thu bị thiệt hại trong thời gian phong toả so với cùng kỳ tài khoá trước.

 

 

Khoản tiền tài trợ sẽ tuỳ thuộc vào việc doanh nghiệp đó gặp tổn thất bao nhiêu vì lệnh phong toả. Cụ thể, khoản tài trợ $10,000 sẽ dành cho những doanh nghiệp bị thiệt hại 70% doanh thu, đối với khoản tài trợ $7,000 là thiệt hại 50% doanh thu và $5,000 là 30% thiệt hại doanh thu.

 

 

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nói mục tiêu của gói hỗ trợ lần này là san sẻ bớt áp lực về tiền bạc cho các doanh nghiệp nhỏ trong thời gian phong toả. Khoản tiền hỗ trợ này có thể được dùng để chi trả các khoản như tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước và tiền lương nhân viên.

 

 

Bà Berejiklian nói: “Tình hình phong toả hiện tại nhằm bảo vệ người dân và giữ cho cộng đồng chúng ta an toàn,”

 

“Nhưng không may là các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục trả các chi phí như tiền thuê mặt bằng, điện nước, trong khi lại không kinh doanh được, và hình thức hỗ trợ này phần nào đó giúp giảm bớt tổn thất tài chính cho họ.”