Sở Cảnh sát Victoria đã thành lập một đội thực thi phòng chống virus corona gồm 500 sĩ quan, nhằm đảm bảo các biện pháp ngăn chặn virus đã được đưa ra đều được tuân thủ.

 

 

 

 

 

Chính phủ Úc cấm người dân ra nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch coronavirus COVID-19