Bác sĩ không có giấy phép hành nghề đăng ký đã làm việc tại bệnh viện trong sáu ngày. (ABC News)

 

NAM ÚC - Hai báo cáo độc lập đã phát hiện ra một bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài chưa có giấy phép hành nghề y đã làm việc tại Port Augusta đã cố tình khai man với nhân viên tại bệnh viện để được vào khoa cấp cứu.

 

Bác sĩ này, chưa có giấy phép hành nghề, đã làm việc tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Port Augusta trong sáu ngày, từ ngày 24 tháng Tư đến ngày 2 tháng Năm trước khi bị đuổi ra khỏi bệnh viện.

 

Anh ấy đã được mời làm thực tập sinh trong khi chờ được cấp giấy phép hành nghề, nhưng các báo cáo cho thấy anh ấy cố tình và liên tục nói dối với nhân viên tại bệnh viện về giấy phép hành nghề y của mình.

 

Các báo cáo được thực hiện bởi công ty cung cấp dịch vụ đánh giá Henderson Horocks Risk Services và giáo sư phụ trợ giảng (adjunct professor) của khoa y trường đại học Queensland - University of Queensland Rural Clinical School, Alan Sandford, và báo cáo đã được gởi cho Bộ Y Tế Nam Úc vào ngày 9/08.

 

Người ta cũng phát hiện ra rằng bác sĩ này đã cố tình không tiết lộ tiền án của mình cho Mạng lưới Y tế Địa phương Thượng Bắc và Vùng Flinders (Flinders and Upper North Local Health Network - FUNLHN) biết vì sợ không kiếm được việc làm.

 

Giám đốc điều hành Bộ Y Tế Nam Úc, Robyn Lawrence, cho biết người bác sĩ  nọ có thể được cho phép vào trong bệnh viện vì tên của anh ấy có trong danh sách bác sĩ làm việc tại đó.

 

"Anh ấy có tên trong danh sách các bác sĩ làm việc tại đó vì mọi người dự đoán giấy phép hành nghề y của anh ấy sẽ được chấp thuận, vì vậy Mạng lưới Y tế Địa phương Thượng Bắc và Vùng Flinders (FUNLHN) đã tính đến điều này khi họ đưa tên anh ta vào bảng phân công tại bệnh viện."

 "Mọi người tin tưởng một cách thiện chí rằng giấy phép hành nghề của anh ấy sẽ được chấp thuận trong thời gian sớm, vì vậy họ đã sẵn sàng đưa anh ấy thẳng vào hệ thống.”

"Chúng tôi biết rằng điều đó là không phù hợp, nhưng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra.”

"Một trong những khuyến cáo là điều này không xảy ra, vì vậy cho đến khi các bác sĩ có giấy phép hành nghề  và chúng tôi đã có tất cả thông tin xác thực của họ, thì họ sẽ không được đưa vào danh sách phân công đến các bệnh viện."

 

Bác sĩ Lawrence cho biết hầu hết các bác sĩ thực tập đều trải qua chương trình Đào tạo Y khoa Nam Úc (South Australian Medical Training - SA MET), nơi các giấy chứng nhận được kiểm tra.

 

Tuy nhiên, bác sĩ này đã xin đăng ký tại một mạng lưới y tế ở vùng nông thôn thay vì thông qua các quy trình trung tâm hoặc dịch vụ y tế hỗ trợ nông thôn.

 

Bộ Y Tế Nam Úc đã được tư vấn một số khuyến cáo mà họ sẽ chấp nhận và thực hiện với sự trợ giúp của FUNLHN.

 

Điều này có nghĩa là tất cả các bác sĩ thực tập tiềm năng cần có sự giám sát sẽ cần được SA MET xem xét trước khi tuyển dụng.

 

Các bác sĩ tiềm năng đã có giấy phép hành nghề cũng sẽ cần bằng chứng đã được xác minh từ các trọng tài lâm sàng chứng thực trình độ của họ trước khi được tuyển dụng làm bác sĩ.

 

Đơn xin giấy phép hành nghề y đối với các bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài sẽ được cùng hoàn thành bởi hai bên, chính bác sĩ đó và đại diện mạng lưới y tế địa phương.

 

Bác sĩ được nhắc tới hiện vẫn chưa có giấy phép hành nghề và hiện đang bị Cơ quan Quản lý Hành nghề Y Úc Đại Lợi - Australian Health Practitioner Regulation Agency - điều tra.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, Chris Picton, cho biết trường hợp này đã được xử lý hết sức nghiêm túc.

 

Ông nói: “Các cuộc điều tra độc lập đã phát hiện ra sự lừa dối trong trường hợp của bác sĩ chưa có giấy phép hành nghề.”

"Các báo cáo cung cấp cho Bộ Y Tế Nam Úc các đề nghị hữu ích để cải thiện hệ thống và giúp giải quyết các trường hợp lừa dối tương tự trong tương lai."

 

Phát ngôn nhân của phe đối lập cho biết tình hình rất đáng lo ngại.

 

Phát ngôn nhân này nói: “Những ai được bác sĩ này điều trị chắc hẳn đã vô cùng lo âu khi biết rằng bác sĩ đó không được phép vào Khoa Cấp cứu.”

"Chính quyền phải làm mọi thứ có thể để bảo đảm một sự cố không thể chấp nhận được như thế này sẽ không xảy ra nữa."