Chính phủ Úc đã công bố tổng cộng 21 lô để đấu thầu trong Vòng đấu thầu năm 2021 tại 6 bể dầu khí ngoài khơi.

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Chính phủ Úc đã công bố tổng cộng 21 lô ngoài khơi để đấu thầu năm 2021, thuộc sáu bể Bonaparte, Browse, Carnarvon, Otway, Sorell và Gippsland ngoài khơi Tây Úc, Victoria, Tasmania và lãnh thổ quần đảo Ashmore and Cartier. Khu vực đấu thầu có diện tích khoảng 80,000 km2.

 

 

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, Nước và Bắc Úc, Keith Pitt, cho biết việc đưa ra đấu thầu diện tích này là một phần quan trọng trong kế hoạch phục hồi khí đốt của chính phủ Úc. Hoạt động thăm dò sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Úc bằng cách khuyến khích đầu tư vào các triển vọng phát triển, cũng như mở ra nguồn cung bổ sung.

 

 

 

Diện tích đấu thầu năm nay mang lại cơ hội ở các vùng dầu khí đã có sẵn cơ sở hạ tầng cũng như các khu vực chưa được thăm dò ngoài khơi Victoria, cơ sở hạ tầng cũng được nối tới đó. Điều này phù hợp với mục tiêu của các dự án cũng như tạo tiềm năng để tăng nguồn cung vào thị trường Bờ Đông.

 

 

 

Tất cả các khu vực trong đợt đấu thầu diện tích năm 2021 đều dựa trên các đề cử của ngành công nghiệp dầu khí và phải trải qua quá trình tham vấn cộng đồng. Tất cả các khu vực đều sẵn sàng cho chương trình đấu thầu làm việc. Đấu thầu sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 3 năm 2022.