Khẩu trang đã được bắt buộc ở các trường trung học ở Nam Úc. (Ảnh: Andrea Whitrow)

 

 

NAM ÚC - Quyền hạn trong tình huống khẩn cấp cho phép Ủy viên Cảnh sát Nam Úc, Grant Stevens, áp đặt lệnh phong tỏa trong đại dịch COVID-19 và các lệnh bắt buộc đeo khẩu trang và chích vắc-xin, đã chính thức được dỡ bỏ.

 

Thủ hiến tiểu bang Nam Úc, Peter Malinauskas, mô tả quyết định này là một "thời điểm lịch sử" trong việc ứng phó với COVID-19 của tiểu bang.

 

Ông Malinauskas nói: “Ở Nam Úc, chúng tôi đã tuân theo Tuyên bố về Tình trạng Kiểm soát Khẩn cấp - Emergency Management Declaration - trong 793 ngày nhưng hôm nay điều đó đã kết thúc.”

 

Bộ trưởng Y tế tiểu bang Nam Úc, Chris Picton, Thủ hiến Peter Malinauskas, và Ủy viên Cảnh sát Grant Stevens đi bộ từ tòa nghị viện tiểu bang đến Tòa nhà Chính phủ để tuyên bố dỡ  bỏ tình trạng khẩn cấp. (ABC News)

 

Ông và Ủy viên Cảnh sát đã đến thăm Tòa nhà Chính phủ để tuyên bố dỡ bỏ lệnh kiểm soát tình trạng khẩn cấp, sớm hơn một tháng so với lúc ban đầu.

 

Ủy viên Stevens nói "Có khoảng 290 luật hướng dẫn đã được ký và ban hành để yêu cầu cư dân Nam Úc phải có hành động cụ thể để giúp chúng ta kiểm soát đại dịch COVID-19."

 

"Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là tôi cũng phải nó lời cảm ơn cộng đồng."

 

Thay đổi này có nghĩa là giờ đây, dịch bệnh COVID đây sẽ được kiểm soát theo Đạo luật Y tế Công cộng (Public Health Act) của tiểu bang, đã được sửa đổi để cho phép Ngài Toàn Quyền áp đặt các hạn chế đối với những người dương tính với COVID theo lời tư vấn của nội các.

 

Không bắt buộc đeo khẩu trang ở học đường.

Thủ hiến cũng thông báo các quy định về việc đeo khẩu trang trong các trường học sẽ được dỡ bỏ từ tuần này, sau cuộc họp của ủy ban kiểm soát tình trạng khẩn cấp của tiểu bang.

 

Ông Malinauskas nói: “Đó là một bước quan trọng đối với những học sinh trung học của chúng ta, những người muốn trở lại học tập trong một môi trường bình thường nhất có thể.”

"Những gì là việc bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được thay thế bằng một yêu cầu đối với các trường học để tiếp tục theo dõi số học sinh bị nhiễm bệnh."

 

Ông nói thêm rằng các quy định về đeo khẩu trang sẽ được áp đặt trở lại nếu một trường học có trên 10 ca nhiễm COVID trong một lớp học hoặc hơn 5 ca nhiễm trong 5 lớp học khác nhau.

 

Tất cả người lớn, kể cả khách viếng thăm và học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 đều được khuyên nên đeo khẩu trang nhưng không phải là điều bắt buộc.