(Ảnh: SBS)

 

AUSTRALIA - Các khoản thanh toán của Centrelink như JobSeeker, Age Pension và Youth Allowance đều sẽ tăng từ hôm nay, thứ Tư 20/09/2023.

 

 

Một số khoản thanh toán đang tăng lên để phù hợp với lạm phát.

 

Điều chỉnh này diễn ra hai lần một năm - một lần vào tháng 3 và một lần vào tháng Chín.

 

Các khoản thanh toán khác sẽ theo lãi suất cơ bản tăng thêm $40 mỗi hai tuần.

 

Diễn biến này diễn ra là do gói chi phí sinh hoạt trị giá $14,6 tỷ được chính phủ ban hành trong ngân sách liên bang năm nay.

 

Một số khoản thanh toán sẽ được hưởng lợi từ việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất cơ bản.

 

Những khoản thanh toán Centrelink nào đang tăng lên?
 

Các khoản thanh toán sau đây sẽ được tăng thêm theo chỉ số giá cả:

  • Tiền hưu trí
  • Thanh toán cho người chăm sóc
  • Khoản thanh toán nuôi dạy con cái (Đơn thân)

 

 

Centrelink Update . Nguồn: centrelink

 

 

Các khoản thanh toán sau đây sẽ được tăng theo chỉ số giá và lãi suất cơ bản:

  • Thanh toán cho người tìm việc
  • Thanh toán nuôi dạy con cái (Chia sẻ)
  • Phúc lợi đặc biệt

 

 

 

Centrelink Update . Nguồn: centrelink

 

 

 

Các khoản thanh toán sau đây sẽ tăng theo lãi suất cơ bản:

  • Austudy
  • Trợ cấp thanh niên
  • ABSTUDY Trợ cấp sinh hoạt
  • Lương hưu hỗ trợ người khuyết tật (Thanh niên)

Tìm hiểu thêm chi tiết: https://www.servicesaustralia.gov.au/news-for-centrelink?context=1

 

 

 

Tại sao các khoản thanh toán tăng thêm?
 

Việc tăng tài trợ là một sự thay đổi hai năm một lần, được sử dụng trong nỗ lực chống lại chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
 

 

Mức tăng lãi suất cơ bản đến từ gói chi phí sinh hoạt trị giá $14,6 tỷ do chính phủ lao động triển khai trong ngân sách 23/24.
 

 

Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth cho biết những thay đổi này sẽ mang lại lợi ích cho gần 2 triệu người Úc, bao gồm 580.000 phụ nữ, 318.000 thanh niên (dưới 25 tuổi), 150.000 người Úc Thổ dân, và 245.000 người Úc trưởng thành.