Máy xét nghiệm độ an toàn của ma túy (pill testing) được sử dụng trong cuộc xét nghiệm độ an toàn của ma túy  được chính phủ phê chuẩn đầu tiên ở  Úc. Nguồn: AAP / REGI VARGHESE

 

 

AUSTRALIA - Những người ủng hộ việc sử dụng ma tuý an toàn, các luật sư và bác sĩ đang đẩy mạnh nỗ lực mới nhằm giới thiệu các địa điểm xét nghiệm độ an toàn của ma tuý (drug safety testing) trước lễ hội mùa hè. Trong một bức thư ngỏ gửi đến Thủ Hiến New South Wales họ khẳng định nó sẽ cứu mạng sống, bằng cách mang đến cho người dùng cơ hội tránh các chất có khả năng gây chết người trong các loại ma tuý phổ biến.

 

Một bản kiến nghị gởi đến Thủ Hiến tiểu bang New South Wales, là ông Chris Minns, kêu gọi việc đề ra việc xét nghiệm độ an toàn của ma túy khi lễ hội mùa hè bắt đầu đã thất bại.

 

Ông Minns không có ý định cho việc mở ra một chương trình xé nghiệm về độ an toàn của ma túy.

Ông Chris Minns nói "Tôi biết họ muốn tôi thay đổi chính sách của chúng ta ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ không làm điều đó".

"Sự thật là không có liều lượng nào là an toàn, khi sử dụng các chất ma túy bất hợp pháp này".

Chỉ ra các khuyến nghị của cuộc điều tra về ma túy đá của tiểu bang cũng như các nhân viên điều tra tại các tiểu bang NSW và Victoria, những người ủng hộ, như ông Will Tregoning, từ tổ chức UnHarm, một phong trào nhằm biến việc sử dụng ma túy hợp pháp và an toàn ở Úc, qua việc cung cấp cho người dùng thông tin về những loại ma túy gì họ đang sử dụng, sẽ cứu sống được chính họ.

Ông Will Tregoning nói "Phân tích khoa học và tư vấn không kỳ thị trong các dịch vụ xét nghiệm độ an toàn của ma túy, giúp mọi người đưa ra quyết định sáng suốt hơn, về việc sử dụng ma túy của họ".

 

Trong khi đó Giáo sư Nadine Ezard, từ Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng Quốc gia về các Loại Thuốc Mới Xuất Hiện, đồng ý rằng việc không có được các thông tin có thể là thảm họa.

Giáo sư Nadine Ezard nói "Đã có một số cảnh báo về ma túy ở NSW, nơi mọi người nghĩ rằng họ đang dùng cocaine, nhưng họ thực sự đang dùng opioid với hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy những kết quả xét nghiệm sẽ dẫn đến thay đổi hành vi của mọi người".

 

Được biết hồi đầu năm nay, Queensland đã công bố các địa điểm xét nghiệm lưu động và cố định, sau thành công của các cuộc xét nghiệm ở Canberra, nhưng Thủ Hiến tiểu bang New South Wales nghĩ rằng, việc xét nghiệm độ an toàn của ma túy có thể mang lại cho người dùng ma túy cảm tưởng an toàn một cách sai lầm.

Ông Chris Minns nói "Đó có thể là sử dụng quá liều, hoặc tiêu thụ quá nhiều chất đó, thay vì chỉ có một thành tố nguy hiểm đã được thêm vào thuốc".

 

Trong khi đó bà Emma Maiden từ tổ chức Uniting, cánh tay vận động của Giáo hội Uniting nói rằng, cuối cùng thì mạng sống của con người mới là điều quan trọng.

Bà Emma Maiden nói "Những gì chúng tôi muốn nói với Thủ Hiến là, nếu một mạng sống được cứu bằng cách đề ra việc xét nghiệm độ an toàn của ma túy, thì nó sẽ đáng giá".

 

Những người ủng hộ các địa điểm thử nghiệm nói rằng, việc sử dụng chúng vượt ra ngoài các lễ hội.

 

Ở Úc trong hai thập niên qua, tử vong do ma túy không chủ ý đã tăng 71%, với người sử dụng phần lớn không biết chính xác những gì họ đang dùng.

 

Còn Giáo sư Ezard nói rằng, đó là do không có sự kiểm soát.

Giáo sư Ezard nói "Đặc biệt với MDMA, nhưng đôi khi không có MDMA nào cả và rất nhiều chất thần kinh khác, có thể có trong đó".

 

Trong khi đó phe đối lập tại New South Wales vẫn cho rằng, họ cũng từ chối các địa điểm xét nghiệm độ an toàn của ma tuý.