Chương trình Tái chế thực phẩm. Nguồn: NSW EPA

 

 

 

 

 

 

 

NSW EPA (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Tiểu Bang NSW): "Mỗi năm các doanh nghiệp tại tiểu bang NSW thải ra hơn 2 triệu tấn rác ra môi trường, hơn 70% trong số này có thể được tái sử dụng hoặc tái chế, nên việc giảm thiểu lượng rác này được coi là có lợi cho tất cả mọi người về mặt môi sinh lẫn kinh tế."

 

 

Chính quyền tiểu bang NSW đã cho tiến hành chương trình Bin Trim Program nhằm mục đích giúp giới thương gia 'giảm rác, tăng tái chế'.

 

 

Chương trình này được Cơ quan Bảo vệ Môi sinh tiểu bang NSW - NSW Environment Protection Authority (EPA) - tài trợ.

                                                                                                         

Đây là lần thứ tư chương trình được khai triển tại NSW và đã giúp khoảng 30.000 thương nghiệp ở NSW giảm rác thải và tăng tái chế đáng kể kể từ khi thành lập vào năm 2015.

 

 

 

Vai trò của Hội đồng các sắc tộc tiểu bang NSW đối với chương trình

 

Hội đồng các sắc tộc tiểu bang NSW là cơ quan đã được Bộ Bảo vệ Môi Sinh tin tưởng cung cấp tài chánh để liên hệ với các cơ sở kinh doanh, xí nghiệp thuộc các sắc tộc không nói tiếng Anh, nhằm giúp các doanh nghiệp này tham gia chương trình Bin Trim.

 

 

Hội đồng các sắc tộc tiểu bang NSW đã thành công trong việc liên hệ và giúp đỡ các doanh nghiệp không nói tiếng Anh trong ba lần trước và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và giúp đỡ các doanh nghiệp trong chương trình lần thứ 4 này.

 

 

 

Những thương vụ nào có thể tham gia Bin Trim Program và sỗ được giúp đỡ như thế nào?

 

Chương trình nhắm đến các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ của các cộng đồng đa sắc tộc ở NSW với tối đa 400 nhân viên toàn thời gian.

 

 

Nhân viên song ngữ sẽ đến tận thương vụ để giúp đánh giá lượng rác thải, chỉ ra tiềm năng tăng tái chế, đưa ra kế hoạch thực hiện và các lời khuyên tiết kiệm chi phí về rác thải.

 

 

Các chương trình hành động hoàn toàn phù hợp với từng thương vụ, thí dụ tăng thùng rác tái chế, các biểnbáo tái chế đặt rõ ràng hơn, hướng dẫn nhân viên về loại rác nào có thể tái chế được…

 

 

 

Những thương vụ này có phải mua sắm dụng cụ hay trang thiết bị liên hệ?

 

Trong quá trình thiết lập kế hoạch hành động, nhân viên song ngữ sẽ  thảo luận với chủ doanh nghiệp về việc có nên mua sắm dụng cụ để tăng mức tái chế hay không.

 

 

Bộ Môi Sinh sẽ giúp đỡ về mặt tài chính nếu cần mua với mức tài trợ có thể lên đến 50% tổng số tiền bỏ ra mua máy móc, từ 1,000 - 50,000 đô-la.

 

 

Những cơ sở tham gia chương trình có phải theo đúng các đề nghị hay đánh giá của nhân viên song ngữ?

 

 

Không bắt buộc. Nhân viên sẽ thảo luận với chủ doanh nghiệp để thiết lập các bước thực hiện, và quyết định có tham gia hay không.

 

 

 

Thời gian tham gia chương trình?

 

Từ lúc nhân viên song ngữ đến liên lạc và bắt đầu thẩm định, thường là khoảng ba tháng, tùy theo các kế hoạch  tăng lượng tái chế, hoặc doanh nghiệp loại nhỏ hay loại vừa.

 

 

 

Các lợi ích cụ thể của chương trình này?

 

- Chương trình hoàn toàn miễn phí – do đó các vị chủ doanh nghiệp an tâm không phải trả tiền cho người thẩm định hay nộp đơn đăng ký.

 

- Nhân viên thẩm định sẽ nói được ngôn ngữ cùng với chủ doanh nghiệp, nên sẽ dễ dàng hơn trong việc trao đổi thảo luận.

 

- Thường có đến 70% rác thải từ thương nghiệp có thể tái chế, do đó việc tái chế đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đổ rác, đồng thời mang lại lợi ích cho môi trường,

 

- Mang lại tiếng tốt cho cơ sở kinh doanh,  giảm rác thải, tăng khách hàng, nâng cao tinh thần cho nhân viên.

 

- Nếu doanh nghiệp tham gia và làm giảm được rác thải, EPA sẽ có giấy chứng nhận gởi đến các doanh nghiệp.

 

 

 

Làm thế nào đề tham gia chương trình?

 

Các thương vụ vừa và nhỏ tại NSW có thể liên lạc với ECCNSW qua email admin@eccnsw.org.au hay điện thoại 9319-0288 và cho biết ngôn ngữ yêu cầu, hoặc vào trang mạng của ECCNSW.