Wayne Lines đã điều tra phản ứng của nhà trường đối với sự việc một học sinh bị tấn công tình dục. (ABC News: Nicola Gage)

 

NAM ÚC - Cơ quan giám sát độc lập tiểu bang Nam Úc đã phát hiện ra tình tiết cho thấy rằng học sinh trung học ở Nam Úc bị hai bạn học tấn công tình dục vào năm 2021,  đã phải đợi gần một tháng, trước khi được học sinh này được cung cấp sự hổ trợ tư vấn tâm lý.

 

Trong một báo cáo được công bố vào hôm 27/06, Thanh tra Viên Độc Lập của tiểu bang Nam Úc, ông Wayne Lines, cho biết học sinh trường công này bị “tấn công tình dục và bị sàm sỡ” bởi hai học sinh khác.

 

Ông Lines không nêu tên ngôi trường nơi vụ tấn công xảy ra, nhưng ông nói rằng hiệu trưởng ngôi trường này "đã có quan điểm rằng các cáo buộc về hành vi khiếm nhã và tấn công tình dục là có cơ sở ngay sau khi sự việc được tường trình".

Ông Lines viết "Mặc dù vậy, nhà trường đã không tư vấn cho nạn nhân trong gần một tháng ngay cả sau khi những người khiếu nại liên tục mạnh mẽ nêu lên sự việc này."

"Đây là một phản ứng không thích đáng."

 

Theo ông Lines, hai người bị cáo buộc vi phạm đã bị "đuổi" khỏi trường học, nhưng ông không nói rõ họ bị cấm tạm thời trong bao lâu.

 

Ông viết rằng nạn nhân trong sự việc này, đã rời khỏi trường học, và phụ huynh của học sinh này "vô cùng đau buồn" trước quyết định của Bộ Giáo dục chỉ đuổi học tạm thời khỏi trường học này những học sinh bị cáo buộc phạm tội thay vì đuổi học họ vĩnh viễn.

 

Một cuộc điều tra đầy đủ của ông Lines cho thấy bộ không thể cung cấp "các lý do khách quan được ghi lại" để xác minh cho quyết định đuổi khỏi nhà trường những học sinh bị cáo buộc phạm tội, mà chỉ cho thấy quyết định này "được bộ giáo dục đưa ra một cách hợp lý".

 

Cơ quan giám sát đã mô tả quy trình đình chỉ, đuổi học tạm thời và cấm học vĩnh viễn của bộ giáo dục là "thiếu sót", và viết rằng bộ giáo dục "không cung cấp hướng dẫn toàn diện cho những người ra quyết định liên quan đến kỷ luật đuổi học".

 

Ông nói thêm rằng quy trình này không thể yêu cầu bộ giáo dục đưa những  lý lẽ với những hành vi sai trái với một đối tượng về quyết định kỷ luật  cấm học vĩnh viễn.

 

Ông viết: “Đưa ra những cáo buộc rõ ràng cho đối tượng điều tra là nền tảng của kỹ thuật điều tra kỹ lưỡng và là trọng tâm của khái niệm về sự công bằng trong việc đưa ra các quyết định hành chính”.

 

Thanh tra viên độc lập đã đưa ra sáu khuyến nghị để cải thiện cách xử lý của bộ giáo dục đối với việc kỷ luật cấm học tạm thời, bao gồm thay đổi các quy trình đình chỉ học tạm thời, đuổi học tạm thời và cấm học vĩnh viễn để nhận ra "tác động và sự an toàn của quyết định đuổi học tạm thời với bất kỳ nạn nhân nào".

 

Khi một trường học xác định rằng kỷ luật đuổi học tạm thời khỏi nhà trường được đưa ra, ông Lines đã yêu cầu hiệu trưởng ghi lại các lý do chi tiết nêu rõ quyết định của họ và thông tin họ đã dựa vào và viết vào thư đuổi học bao gồm các lời viện cớ.

 

Ông Lines cũng muốn các quy trình của bộ giáo dục  xung quanh việc ứng phó với các sự cố nghiêm trọng có tính chất tình dục bao gồm việc tư vấn tư vấn do chính quyền tài trợ phải được thực hiện càng sớm càng tốt.

 

Bộ Giáo dục đã chấp nhận sáu khuyến nghị của ông Lines.

 

Trong một tuyên bố, giám đốc điều hành của bộ giáo dục, ông Martin Westwell, cho biết đã ưu tiên hỗ trợ phúc lợi cho học sinh và ứng phó với các tình huống một cách kịp thời.

 

Ông nói “Kể từ đó, bộ giáo dục đã thực hiện các bước để sửa đổi các quy trình của chúng tôi để bảo đảm sự việc được thực hiện theo đúng quy trình đó,”

"Bộ cũng đã bắt đầu xem xét 'quy trình đình chỉ học tạm thời, đuổi học tạm thời và cấm học vĩnh viễn' theo các khuyến nghị và đang làm việc để bảo đảm hướng dẫn được cung cấp rõ ràng.”

 

Ông Westwell cho biết quy trình sửa đổi sẽ được công bố vào cuối năm nay.