Một báo cáo cho hay rằng lực lượng nhân viên chăm sóc người cao niên của nước Úc đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự trong vòng 10 năm tới.  Nguồn: Getty

 

 

 

 

 

Tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc người cao niên trở nên trầm trọng hơn trong thời gian đại dịch, đặc biệt tại các cộng đồng đa văn hóa. Báo cáo mới cho biết trong 10 năm tới ngành aged care sẽ thiếu hụt hơn 100,000 nhân viên, và để thúc đẩy nguồn lực lượng lao động bổ sung chính phủ cần phải hành động ngay.

 

 

Công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà Eremea gởi nhân viên aged care tới chăm sóc khách hàng tại nhà trong các cộng đồng đa văn hoá cho biết, lực lượng lao động nhập cư chiếm khoảng 90% số nhân viên của họ.

 

 

Michelle Piccolo, Trưởng nhóm Chiến lược và Chuyển đổi Kinh doanh của Eremea nói rằng, tình hình đại dịch đã làm gián đoạn dòng di cư và công ty đang thiếu hụt nhân viên trầm trọng.

 

"Đại dịch đã thực sự cắt đứt mạch cung ứng lao động thông thường của chúng tôi. Công ty chúng tôi tuyển dụng nhân viên từ những người mới đến Úc để làm việc trong các cộng đồng sắc tộc, nơi mà dịch vụ của chúng tôi tập trung hỗ trợ. Do vậy, chúng tôi nhận thấy một sự thiếu hụt đáng kể rất rõ."

 

 

Vấn đề này đang là mối quan tâm lớn của ngành aged care.

 

 

Một báo cáo mới của Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc, hay CEDA cũng chỉ ra cho thấy rằng hệ thống chăm sóc người cao niên của Úc đang thiếu nhân lực đáng kể, và điều đó dẫn đến việc chăm sóc dưới tiêu chuẩn quốc tế - như nhấn mạnh của ủy ban độc lập giám sát việc chăm sóc người cao niên -aged-care royal commission.

 

 

Hiện tại, 16 phần trăm dân số Úc trên 65 tuổi, nhưng con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 20 phần trăm trong thập niên tới.

 

Nếu lực lượng lao động vẫn chỉ tiến triển như tốc độ hiện nay thì sẽ thiếu hơn 100,000 lao động vào năm 2031.

 

 

Jarrod Ball, tác giả báo cáo, dự đoán con số đó sẽ tăng lên hơn 400,000 vào năm 2050 trừ khi chúng ta có hành động ngay lập tức và quyết liệt.

 

"Những khó khăn thiếu hụt về lực lượng lao động này cần có thời gian, thời gian để đào tạo và thời gian để thu hút mọi người vào lĩnh vực này. Hiện giờ chúng ta đang đóng cửa biên giới do đó muốn đẩy mạnh số người torng lực lượng thì cần phải sử dụng mọi đòn bẩy có thể."

 

 

Nghiên cứu này cũng lên tiếng cho biết mỗi năm Úc sẽ cần thêm ít nhất 17,000 nhân viên làm công việc trực tiếp chăm sóc người cao niên, và con số này cũng chỉ để đáp ứng các tiêu chuẩn chăm sóc cơ bản.

 

 

Báo cáo khuyến nghị mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn, cùng cộng tác đào tạo và đầu tư nhiều hơn cho phát triển, tiếp tục mở cửa cho di dân để thu hút lao động chất lượng cao, đồng thời đầu tư vào công nghệ mới như thiết bị thông minh do công ty InteliCare có trụ sở tại Tây Úc cung cấp.

 

 

Giám đốc điều hành InteliCare là Jason Waller nói rằng công nghệ này hoạt động như một "thiên thần hộ mệnh".

 

"Chúng tôi lắp đặt một loạt các cảm biến thông minh sau đó sử dụng trí thông minh nhân tạo để xem xét hoạt động bình thường trong nhà và gửi cảnh báo cho gia đình hoặc người chăm sóc khi có điều gì đó bất thường xảy ra."

 

 

Nhưng công nghệ chỉ là một phần nhỏ của chương trình.

 

 

Báo cáo nhấn mạnh đầu tư vào người lao động phải trở thành ưu tiên quốc gia.