Gần 700,000 người Tân Tây Lan sẽ có quyền tiếp cận các khoản thanh toán trợ cấp JobKeeper của chính phủ Úc như một phần của một loạt các thay đổi dành cho người nước ngoài và người có thị thực lưu trú tạm thời.

 

Những người làm việc trong kỳ nghỉ sẽ được phép tiếp tục làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm cho đến khi đại dịch coronavirus qua đi.

 

 

Quyền Bộ trưởng Di trú, Alan Tudge, cho biết những thay đổi về thị thực cũng hướng đến các ngành công nghiệp quan trọng khác, như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già và khuyết tật.

 

Ông Mr Tudge nói “Các y tá nước ngoài được mời ở lại đây lâu hơn và làm việc nhiều giờ hơn nếu họ muốn”,

“Có nghĩa là công nhân nước ngoài tại các trang trại được mời ở lại đây lâu hơn và đáp ứng các nhu cầu quan trọng ở các trang trại”.

 

 

Những người làm việc trong kỳ nghỉ đang làm việc trong các lĩnh vực quan trọng này sẽ được miễn giới hạn làm việc sáu tháng cho một người chủ và đủ điều kiện xin thị thực nhập cảnh (visa) thêm để tiếp tục làm việc nếu visa hiện tại của họ hết hạn trong sáu tháng tới.

 

Những người có thị thực tạm thời đã từng làm việc ở Úc cũng sẽ có quyền tiếp cận quỹ hưu trí của họ khi họ ở Úc  “để giúp họ (tiếp tục) trang trải cuộc sống ở lại Úc nếu họ gặp khó khăn về tài chính”.

 

 

Ông Mr Tudge nói “Nhưng, nếu bạn không thể nuôi được bản thân, khi đã sử dụng hết các chính sách được nêu ra này, thì bạn nên về nhà, nơi bạn có thể nhận được sự hỗ trợ”.

 

 

Trong khi đó, những người Tân Tây Lan đến Úc trước ngày 26 tháng 2 năm 2001, sẽ có quyền tiếp cận với các khoản thanh toán phúc lợi và trợ cấp JobKeeper.

 

Những người đến sau năm 2001 - được cho là một nửa trong số 672,000 người Tân Tây Lan có visa 444 - sẽ có quyền tiếp cận được trợ cấp JobKeeper nhưng không được trợ cấp JobSeeker.

 

 

Người Tân Tây Lan cũng nên cân nhắc quay về Tân Tây Lan nếu họ không thể tự nuôi sống được bản thân bằng các khoản trợ cấp, các loại công việc và hổ trợ gia định này.

 

 

Hiện ở Úc có 672.000 người Tân Tây Lan có thị thực nhập cảnh 444.

 

Những người đến trước ngày 26 tháng 2 năm 2001 sẽ có quyền hưởng được các khoản thanh toán phúc lợi và thanh toán của JobKeeper.

 

Những người đến sau năm 2001 có quyền truy cập vào thanh toán của JobKeeper, nhưng không có quyền được hưởng thanh toán của JobSeeker.

 

Người Tân Tây Lan cũng nên cân nhắc quay về Tân Tây Lan nếu họ không thể tự nuôi sống được bản thân bằng các khoản trợ cấp, các loại công việc và hổ trợ gia định này.

 

 

Khách du lịch ba-lô

Có khoảng 118,000 người đang ở Úc bằng thị thực làm việc trong kỳ nghỉ (working holiday visa)- hoặc thị thực khách du lịc ba-lô (backpacker visa) - sẽ có được một số du di (linh hoạt) trong sáu tháng tới.

 

Quy định này tập trung vào việc hỗ trợ các lĩnh vực y tế quan trọng, chăm sóc người già và người khuyết tật, ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm và chăm sóc trẻ em.

 

Những người đang làm việc trong những thời điểm quan trọng này sẽ được miễn giới hạn làm việc sáu tháng cho một người chủ và đủ điều kiện xin thị thực nhập cảnh (visa) thêm để tiếp tục làm việc nếu visa hiện tại của họ hết hạn trong sáu tháng tới.

 

Người có visa tạm thời làm công việc có tay nghề cao.

 

 

 

Khoảng 139,000 người có thị thực tạm thời làm việc có kỹ năng – với thị thực hai năm hoặc bốn năm – để lấp đầy sự thiếu hụt lao động có kỹ năng, sự thiếu hụt lao động có tay nghề vẫn có thể còn một khi khủng hoảng đã qua.

 

Những người có thị thực loại này đã bị cho tạm nghỉ việc, nhưng không phải bị sa thải, sẽ giữ được hiệu lực thị thực của họ và các doanh nghiệp sẽ có cơ hội gia hạn thị thực cho họ theo các thỏa thuận thông thường.

 

Các doanh nghiệp cũng sẽ có thể giảm giờ của người có visa loại này ngoài những người đang vi phạm các điều kiện thị thực của họ.

 

Những người có thị thực loại này cũng sẽ có thể tiếp cận được tới 10,000 đô la tiền quỹ hưu bổng của họ trong năm tài chính này.

 

Những người có thị thực đã bị sa thải do dịch COVID-19 nên rời khỏi đất nước nếu họ không thể bảo đảm có một một người bảo lãnh mới.

 

 

 

Ngoài ra, hiện nước Úc đang có 185,000 người có loại visa tạm thời khác ở Úc, khoảng một nửa trong số này là những người có visa tạm thời cấp cho sinh viên mới tốt nghiệp.

 

Họ cũng sẽ có thể tiếp cận được quỹ hưu trí Úc của họ để được hỗ trợ.