Trích từ hình trên web của chính phủ Úc .

Link :https://www.mara.gov.au/news-and-publications/public-notices/disciplinary-decisions/sanctioned-agent-detail/?id=a453eaa3-d25e-e311-9402-005056ab0eca&fbclid=IwAR1qsIYr_hjQszWh4W7jy23LPdgL093lNbo5HcpbF0vRxwOklOglHT-0swo

---

Tạm lược dịch sang Việt ngữ , nếu có thiếu sót , xin vui lòng chỉnh sửa giúp. Xin cảm ơn.

 

Vào ngày 29/07/2020, Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (OMARA) đã quyết định huỷ giấy phép hành nghề đại diện di trú có đăng ký của ông Vo Quoc Dung, số MARA của ông là 1461767.

 

OMARA đã nhận được thông tin (công khai) xác nhận rằng giấy phép hành nghề luật sư của ông ta đã bị Luật Viện bang New South Wales kỷ luật.

 

Uỷ ban của Luật Viện đã kết luận rằng ông Vo Quoc Dung không hội đủ những điều kiện để có thể tồn tại hành nghề như một luật sư.

 

Giấy phép của ông ta đã bị HUỶ và đã bị cấm xin giấy phép mới trong vòng 5 năm tới.

 

LUẬT SƯ và DI TRÚ

Tuy nhiên, những hành động đáng lo ngại này được xảy ra trong khi ông ta thực hiện với vai trò là một luật sư, nhưng trong ngành luật sư và di trú là hai ngành đều được những người tiêu dùng đặt niềm tin vào rất cao.

 

OMARA có đưa những sự lo lắng về hành vi của ông Vo Quoc Dung và đã gửi thông báo cho ông, nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được lời giải thích hay phản hồi.

 

Bởi các lẽ vậy, OMARA cho rằng ông Vo Quoc Dung là người không có chính trực và không đủ tư cách để làm một đại diện di trú.

 

Phiên bản tiếng Anh từ OMARA các bạn xem tiếp theo đường link chính thống này.

 

Link file của chính phủ Úc :

https://www.mara.gov.au/api/fileupload/documentFile?prefix=CMP-52325-1&fileName=Mr%20Dung%20Quoc%20Vo%20-%20Redacted%20Decision.dpf

Nguyễn Hữu Thọ

(Theo alouc.com)