Kế hoạch hạ sát có chọn lọc các bầy gấu túi mũi lông Wombat trên bán đảo Yorke Peninsula đã bị hủy bỏ và “các giải pháp thay thế khác” sẽ được xem xét. (cung cấp bởi: Peter Barnes/Trust for Nature)

Kế hoạch hạ sát có chọn lọc gấu túi mũi lông Wombat (hairy-nosed Wombat) trên Bán đảo Yorke Peninsula ở tiểu bang Nam Úc sẽ không được tiến hành, khi  Ủy hội Người Bản địa Aboriginal Lands Trust (ALT) nói rằng họ sẽ tìm kiếm một "giải pháp thay thế".

Bộ Môi Sinh và Nước (DEW) của Chính quyền tiểu bang đã phê duyệt kế hoạch hạ sát có chọn lọc trong bối cảnh lo ngại những con gấu túi mũi lông Wombat đang gây thiệt hại cho phương tiện trồng trọt.

Việc hạ sát có chọn lọc gấu túi Wombat sẽ diễn ra trên vùng đất nông nghiệp thuộc sở hữu của thổ dân, gần Point Pearce, được thuê bởi một nông dân địa phương.

John Chester, giám đốc điều hành của ủy hội Aborignial Lands Trust (ALT) nói "ALT quyết tâm hợp tác với tất cả các bên thứ ba để tìm kiếm một giải pháp thay thế cho kế hoạch hạ sát gấu túi mũi lông Wombat",

"Đơn xin hạ sát gấu túi mũi lông Wombat đã được đệt trình một cách thiện chí vào năm ngoái và với sự hỗ trợ của cộng đồng Point Pearce, ủy hội ALT và các bên liên quan khác."

"Những động vật này cũng có nguy cơ tiềm ẩn đối với cộng đồng do sự xâm nhập vì chúng gây hại.”

Việc hạ sát có chọn lọc không “có mối đe dọa” đến sự bền vững.

Có nhiều mối lo ngại về việc hạ sát sẽ tàn phá số lượng gấu túi mũi lông wombat địa phương, khi các học giả ước tính chỉ còn lại 800 con gấu wombat trên Bán đảo Yorke Peninsula.

 

Nhưng ông Chester cho biết số lượng gấu túi Wombat “vượt xa con số 800” này.

Ông nói "Ước tính dựa trên các nghiên cứu trên không cho thấy số lượng hơn 2,000 con gấu túi wombats trong trang trại, chứ đừng nói đến tất cả ở Point Pearce hoặc ở Bán đảo Yorke Peninsula,"

"Việc loại bỏ bầy gấu túi Wombat cá biệt này sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho sự bền vững của quần thể gấu túi mũi lông Wombat trê Bán đảo Yorke Peninsula.

"Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được sự nhạy cảm liên quan đến việc hạ sát có chọn lọn động vật hoang dã bản địa Úc và mở ra các giải pháp thay thế khác."

Ông Chester cho biết ủy hội ALT đang xem xét các cách để wombats và các hoạt động nông nghiệp cùng tồn tại.

Ông cho hay các cuộc thảo luận sơ bộ đã tập trung vào việc xác định một khu vực trên thửa đất có thể dành cho bầy đàn gấu túi mũi lông Wombat.

Ông nói rằng nông nghiệp là "quan trọng đối với sự bền vững của cộng đồng địa phương" và hy vọng ngành trồng trọt có thể duy trì được trong khi vẫn có thể tránh được việc hạ sát gấu túi mũi lông Wombat.