Thị trường hàng hoá trong ngày hôm qua cho biết giá lúa mì đã tăng lên sau thông tin sn lượng lúa mì ca Úc s gim xung mc thp nht k t năm 2008. Được biết, giá lúa mì tăng phiên th 2 liên tiếp là do ảnh hưởng của din tích gieo trng lúa mì ti Mỹ giảm xuống.

Vào lúc 2 giờ trưa ngày 18/2 (theo giờ Sydney), giá lúa mì theo hp đng được giao dch nhiu nht trên Sàn giao dch hàng hoá Chicago (CBOT) đã tăng 1.5% lên 30 cents một kí-lô - mc cao nht k từ ngày 10/2/2020.

Chốt phiên giao dch cui tun trước (14/2), giá lúa mì đã gim 0.3%. Giá lúa mì tăng do th trường lo ngi ngun cung lúa mì trên toàn cu s gim xung sau khi Ngiệp đoàn Nông dân Úc cho biết sn lượng lúa mì ca Úc trong niên v 2019/2020 s ch đt 15.17 triu tn. Đây là mc sn lượng thp nht trong 12 năm tr li đây ca Úc trong bi cnh Úc đang tri qua đt hn hán nghiêm trng nht trong nhiu thp k qua. Hn hán lan rng đã nh hưởng mnh đến các khu canh tác lúa mì chính ca Úc ti khu vc bờ biển miền đông.

Bên cạnh đó, giá đu tương trên th trường quc tế đang chu áp lc gim khi nhu cu s dng đu tương ca Trung Quc có th gim trong bi cnh dch virus Covid-19 bùng phát ti nước này. Trung Quc hin là quc gia nhp khu đu tương ln nht thế giới.