Sắp tới, giám đốc của các công ty sẽ phải có số nhận dạng. Ảnh: Klaus Vedfelt/Getty Images

 

AUSTRALIA - Sở Thuế Vụ Úc Đại Lợi  (ATO) yêu cầu tất cả các giám đốc phải có Mã số Nhận dạng Giám đốc, mà họ gọi là DIN, là mã số nhận dạng duy nhất đăng ký một lần và lưu giữ mãi mãi nhằm loại bỏ cái gọi là 'giám đốc ma' trong các doanh nghiệp. Văn phòng Thuế vụ Úc ATO yêu cầu các giám đốc công ty phải đăng ký nhận dạng trước ngày 30/11 trên trang web Dịch vụ Đăng ký Doanh nghiệp Úc (abrs.gov.au). ATO có những hỗ trợ ngôn ngữ cho các cộng đồng đa dạng.

 

Đây là chiến dịch mới nhất của Cơ quan Thuế vụ Úc, hay ATO, nhằm xác minh danh tính của các giám đốc công ty trên khắp đất nước, đồng thời bịt kín các kẽ hở không cho những kẻ gian lận ẩn nấp.

 

Từ trước tới nay thì mọi người có thể đăng ký doanh nghiệp của mình hoặc doanh nghiệp mà mình được mượn tên mà không đòi hỏi phải cung cấp nhiều bằng chứng nhân thân. Joel List, một cộng sự nghiên cứu tại Đại học Flinders, cho biết quá trình đề cử một người làm giám đốc có thể dẫn đến hành vi được gọi là 'pheonixing' hiểu nôm na như "ve sầu thoát xác" tức là chạy làng sau khi đã kịp tẩu tán tài sản.

 

“Ví dụ như thế này, một doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, đang mắc nợ đáng kể, hoặc bành trướng quá mức vượt quá thực lực của mình và bị sụp đổ - hậu quả của việc đó là các chủ nợ bị nợ tiền, nhưng người thực sự điều hành doanh nghiệp đã chọn những giám đốc được chỉ có tên nhưng không thực sự tham gia, bắt họ phải chịu trách nhiệm còn mình thì bỏ chạy với tài sản của công ty và bắt đầu lại ở một nơi khác, và về cơ bản có thể tránh được tất cả các khoản nợ và tổn hại. họ đã gây ra.”

 

Nhưng trước ngày 30 tháng 11, Dịch vụ Đăng ký Doanh nghiệp Úc, do Sở Thuế Úc ATO điều hành, sẽ yêu cầu tất cả các giám đốc phải có mã số Nhận dạng Giám đốc, mà họ gọi là DIN.

 

DIN là một số nhận dạng duy nhất mà các giám đốc có thể đăng ký một lần và lưu giữ mãi mãi.

 

Warren Day là Giám đốc Điều hành của Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc, được gọi là ASIC.

 

Ông nói rằng việc có một ID có đến hai cái lợi.

 

"ID Giám đốc thực sự quan trọng vì nó có nghĩa là chính phủ và chúng tôi tại ASIC, cũng như Dịch vụ Đăng ký Doanh nghiệp Úc và các cơ quan chính phủ khác, biết chắc rằng một người nói họ là giám đốc thì là họ là giám đốc thật sự, hiện tại, chúng tôi biết có những người hoạt động dưới tên giả theo sổ đăng ký. Nhưng quan trọng hơn, ID Giám đốc có nghĩa là đối với kinh doanh, họ tin tưởng rằng người mà họ đang giao dịch là giám đốc của một công ty mà họ đang ký hợp đồng hoặc kinh doanh."

 

Ông Day nói rằng việc bắt buộc có ID Giám đốc là rất quan trọng trong việc bảo đảm một số người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội không bị lợi dụng.

"Thật không may, những người muốn dùng công ty để lừa đảo hoặc hoạt động bất hợp pháp khác, đôi khi trong quá khứ cũng đã sử dụng những người vô gia cư hay ai đó làm giám đốc. Vì vậy, để có được ID Giám đốc bạn phải thực sự có làm việc và cung cấp giấy tờ nhận dạng bản thân trên các tài liệu khác của chính phủ, do đó, việc sử dụng kỹ xảo mượn người đó trong tương lai sẽ khó hơn."

 

Ông Lisk từ Đại học Flinders cho biết đòi hỏi này đối với giám đốc sẽ giúp việc xem xét ai điều hành các công ty Úc và có thể xác định họ dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Ông Lisk nói rằng không chỉ giám đốc của các công ty sẽ phải cung cấp ID đã được xác minh. Các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận cũng được yêu cầu tuân thủ.

"Đôi khi, chúng tôi không nhận ra điều này, nhưng các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận thực sự sử dụng cấu trúc công ty như một phần hoạt động của họ. Một số loại tổ chức từ thiện thực sự là các công ty được thành lập theo một cách nhất định và mang lại cho họ một vị trí đặc biệt trong pháp luật, do vậy mà họ cũng cần phải tuân thủ. Giám đốc của các tổ chức từ thiện cần bảo đảm rằng họ đăng ký ID giám đốc, và các Hiệp đoàn người bản địa cũng vậy. Một số họ đã kéo dài thời gian nộp đơn và thời hạn để chắc chắn rằng họ thực sự tuân thủ."

 

Sau vụ Optus bị tấn công dữ liệu, các khách hàng cao cấp Optus bị lộ thông tin, ông Lisk cho biết yêu cầu bổ sung này có thể giúp ngăn chặn các vụ vi phạm dữ liệu trong tương lai.

"Trong trường hợp một công ty có một lượng lớn thông tin cá nhân và xảy ra vi phạm mà không ai ở công ty chịu trách nhiệm về điều đó, thì sắp tới ID giám đốc thực sự có thể giúp các cơ quan quản lý và chính quyền xác định người thực sự đang điều hành công ty là ai."

 

Điểm bắt buộc là giám đốc của tất cả các công ty Úc, ngay cả những công ty sống bên ngoài nước này, sẽ cần phải tuân thủ luật mới, đây có thể là một quá trình khó khăn đối với những người không quen thuộc với MyGov.

“Vì vậy, bất kể bạn ở đâu trên thế giới, nếu bạn là giám đốc của một công ty Úc, bạn sẽ cần có DIN. Điều đó nằm trong MyGov ID là quy trình xác minh để lấy Số Nhận dạng Giám đốc, hiện tại thì họ đang tập trung vào cư dân Úc và những người có hồ sơ hiện có với ATO.”

 

Warren Day từ ASIC cho biết cách tiếp cận tốt nhất là truy cập trang web Dịch vụ Đăng ký Doanh nghiệp Úc để tìm thêm thông tin.

 

Đối với những người không đăng ký trước ngày 30 tháng 11 sẽ có hậu quả.

"Nếu bạn là giám đốc của một công ty và bạn không nhận được ID của mình vào cuối tháng 11, về mặt kỹ thuật, bạn không thể là giám đốc của công ty đó nữa và bạn cần phải có nó ngay sau ngày đó. Nếu bạn chưa làm như vậy, bạn phải chịu một mức phạt tài chính nhất định áp dụng tại ASIC. Hơn một triệu người ở Úc đã đăng ký và có ID Giám đốc của họ. Chúng tôi đoán rằng có hơn một triệu người cần đăng ký ID giám đốc, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người chưa làm nên truy cập abrs.gov.au, tự mình đăng ký nhận dạng ID giám đốc vào cuối tháng này."